WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Zona

Het Varicella zoster virus is een bepaalde virusstam die behoort tot de herpesvirussen. Herpes virussen worden onder meer getypeerd doordat ze levenslang aanwezig kunnen blijven in de zenuwknopen (ganglia). De virusdeeltjes kunnen later terug actief worden met ziektetekens tot gevolg. Andere voorbeelden van herpes virussen zijn het herpes labialis virus – dat koortsblaasjes veroorzaakt – en het herpes genitalis: de verwekker van genitale herpes.

Het Varicella zoster virus veroorzaakt de kinderziekte waterpokken (ook wel windpokken of wijnpokken genoemd). De meeste mensen krijgen tijdens hun kindertijd deze aandoening om er dan immuniteit tegen op te bouwen. Het virus verdwijnt echter niet helemaal uit het lichaam: het blijft latent (=slapend) aanwezig in de spinale ganglia: de zenuwknopen rond het ruggenmerg.

Het virus kan tientallen jaren later plots terug actief worden, vaak door een vermindering van de immuniteit van de patiënt. De ziekte die hieruit ontstaan noemt men gordelroos, zona of herpes zoster. Net als bij waterpokken worden bij zona blaasjes op de huid gevormd. De blaasjes treden enkel op ter hoogte van één dermatoom: het deel van de huid dat door eenzelfde zenuw wordt geïnnerveerd.

De ziekte komt het meest voor bij mensen ouder dan 60 jaar en vaker bij mensen met een verminderde weerstand, zoals mensen met AIDS of mensen die immuuntherapie krijgen.

 • Ontstaan
  Zona, gordelroos of Varicella zoster is een virusziekte die tot zenuwpijn kan leiden. Zona wordt veroorzaakt door het waterpokken virus
 • Symptomen Zona
  Gordelroos is een erg pijnlijke huidaandoening waarbij er blaasjes gevormd worden ter hoogte van de huid. De blaasjes blijven beperkt tot één of meer dermatomen, vaak aan 1 zijde van het lichaam
 • Complicaties
  Eén op vijf mensen met gordelroos ontwikkelen een aandoening die gekend is als post-herpetische neuralgie. Post-herpetische neuralgie betekent letterlijk zenuwpijn na herpes.
 • Ramsay Hunt
  Ramsay Hunt syndroom is gekenmerkt door het optreden van de typische pijnlijke huiduitslag in en rond het oor, in combinatie met gezichtsverlamming of verzwakking van de gezichtsspieren aan dezelfde kant van het aangetaste oor
 • Behandeling
  Gordelroos geneest gewoonlijk vanzelf binnen enkele weken, maar een snelle behandeling kan de pijn verzachten, de genezing versnellen en het risico op complicaties verkleinen.
 • Preventie
  Het is mogelijk om het optreden van zona te voorkomen door middel van een vaccin. Zowel het waterpokken vaccin als een specifiek gordelroos vaccin zijn beschikbaar