WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Verwikkelingen

Prehypertensie zelf geeft niet dikwijls complicaties, maar leidt meestal tot hypertensie. Daarom zal de arts aan een patiënt met "prehypertensie" aanraden om de levensstijl te veranderen en om eventueel al medicatie te nemen die de bloeddrukverhoging zullen stoppen.

De gevolgen van hypertensie zijn orgaanbeschadiging en een verhoogd risico op hartaanval, hersenbloeding en hartfalen. Hypertensie verergert vaak in de tijd.
Volgens de ‘American Heart Association’ krijgt één op drie volwassenen tussen 35 en 64 jaar en bijna één op twee volwassenen ouder dan 65 jaar binnen de vier jaar na de diagnose van prehypertensie te hoge bloeddruk.

Symptomen

Prehypertensie veroorzaakt geen symptomen. Zelfs gevorderde hoge bloeddruk zal vaak geen symptomen veroorzaken.

De enige manier om prehypertensie op te sporen is bloeddrukmetingen opvolgen. Het is aan te raden om de bloeddruk jaarlijks te laten controleren door een arts of hem zelf thuis te controleren met een home bloeddrukmonitor.

Indien men prehypertensie of andere risicofactoren voor cardiovasculaire ziekte heeft, kan men frequentere metingen nodig hebben.