WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Toxische shock syndroom

Het toxische shock syndroom is een levensbedreigende infectie met een bacterie, meestal Staphylococcus aureus, maar ook sommige Streptococcus stammen kunnen het veroorzaken.

Het syndroom ontstaat door de productie van een zogenaamd superantigen door de bacterie. De T-cellen van de lichaamsafweer overreageren massaal tegen dit eiwit, wat tot een zogenaamde cytokine storm kan leiden: een overreactie van de lichaamsafweer die leidt tot een algemene ontstekingsreactie in het hele lichaam, met mogelijks orgaanschade tot gevolg.

De ziekte komt vooral voor bij meisjes en jonge vrouwen, maar ook mannen, kinderen en postmenopauzale vrouwen kunnen het krijgen.

Het toxische shock syndroom wordt in de media wel eens vermeld als de tamponziekte. Meisjes en jonge vrouwen kunnen inderdaad het syndroom krijgen door een tampon te lang in te laten waardoor er infectie kan optreden.

Symptomen

Het toxische shock syndroom begint meestal plotse met hoge koorts, lage bloeddruk, braken, diarree, epileptische aanvallen en verwarring die snel kan overgaan tot coma en orgaanfalen.

Soms begint het syndroom met een huidinfectie die erg pijnlijk kan zijn en die gevolgd wordt door bovenstaande symptomen.

Het gaat gepaard met een typische huiduitslag die zich op elke plaats van het lichaam kan manifesteren en die lijkt op zonnebrand. De huid zal later op die plaats vervellen.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld aan de hand van de klinische tekens:

  • hoge koorts
  • lage bloeddruk (bovendruk <90mm Hg)
  • de kenmerkende huiduitslag gevolgd door vervelling
  • het betrokken zijn van minstens 3 orgaansystemen

Men zal bovendien andere infecties met gelijkaardige symptomen uitsluiten.

Behandeling

Het toxische shock syndroom is een medisch spoedgeval dat hospitalisatie vereist op een intensieve zorgeenheid.

Er zal agressief behandeld worden met - naargelang de noodzaak - een combinatie een infuus van vloeistof, geassisteerde beademing, toediening van antibiotica en dialyse.

Indien men een tampon draagt en denkt toxische shock syndroom te hebben moet men die zo snel mogelijk verwijderen.

Prognose

Mits tijdige behandeling herstellen de meeste patiënten. De ziekte kan echter binnen enkele uren fataal zijn.

Preventie

De ziekte kan worden veroorzaakt door het gebruik van tampons. vooral hoogabsorberende tampons en het (te) lang inhouden van tampons zijn gevaarlijk.

Ververs dus regelmatig de tampon of gebruik maandverband.