WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Het begin

Het begin

Met de frictories in de Odysseus van Homerus werd waarschijnlijk de eerste telematische service beschreven. Het waren vuren waarvan de gecontroleerde rook gebruikt werd om informatie over het verloop van de Trojaanse oorlog door te zenden. Het systeem werd uitgebreid van Troje naar Klein-Azië en via de Griekse kust naar Argos en Mycene.

Middeleeuwen

Eeuwen geleden werden al primitieve vormen van Telegeneeskunde gebruikt. Een voorbeeld daarvan waren de klokken of de klepels die melaatsen gebruikten om anderen te waarschuwen van hen weg te blijven.

In de Middeleeuwen werd met behulp van vreugdevuren over heel Europa informatie over de builenpest verspreid.

1726

Er zijn gedocumenteerde bewijzen dat gegoede burgers hun medische geschiedenis en urinemonsters doorstuurden naar eminente artsen en daarop een diagnose kregen teruggestuurd, samen een medicatievoorschrift en aanwijzingen over het te volgen dieet.

1838

In 1838 startte men in de Verenigde Staten met de aanleg van telegraaflijnende eerste openbare telegraaf liep in 1844 tussen Washington en Baltimore.

1844

In 1844 werd via de door Samuel Morse (1791-1872) uitgevonden elektrische telegraaf voor het eerst een bericht verzonden.

1855

De Italiaanse natuurkundige Giovanni Caselli (1815-1891) vond de pantelegraaf uit.

Met deze voorloper van de faxmachine konden geschreven berichten en tekeningen via de telegrafielijn over grote afstand verzonden en ontvangen worden.

1855

De Engelse Professor David Edward Hughes (1831-1900) ontwierp de teleprinter modem.

1858 

William Thompson of Lord Kelvin (1824-1907), Professor Natuurlijke Fysica aan de Glasgow University, vond de 'spiegelgalvanometer' uit voor de ontvangst van transatlantische telegrafische transmissies.


 
Spiegel galvanometer

1863

Tijdens de American Civil War gebruikte het pas opgerichte Signal Corps de telegraaf om overlijdensberichten en bestellingen van medische goederen te verzenden, maar ook voor het coördineren van patiënt-transporten. Het korps stond onder leiding van majoor Albert Myer (1828-1880), een chirurg en medisch officier in de Union Army en uitvinder van de wig-wag signalisatie of aerial telegraphy, maar ook de vader van het US Weather Bureau.

Nadat hij tweeduizend Dollar ter beschikking kreeg van de Amerikaanse staat, bemandde hij een reeks treinwagons met een Beardslee telegraaf, omdat hij de noodzaak van elektrische telegrafie in veldcommunicaties erkende. In plaats van een sleutel gebruikte het apparaat een wijzerplaat om de morsecodes te vormen, waardoor de gebruikers bijna geen opleiding nodig hadden.

1866

Voor het eerst werden via een draadloze telegraaf over een afstand van veertien mijl signalen verzonden tussen de bergtoppen van Bear’s Den Mountain en Catoctin Mountain in de Blue Ridge Mountains van Virginia. De Amerikaanse tandarts en uitvinder Mahlon Loomis (1826-1886) gebruikte hiervoor twee vliegers.

1867

De Britse wetenschapper William Thomson (1824-1907) verbeterde de telegrafische transmissie met de 'Siphon Recorder'. 

 

Nog voor de Franse arts Arsène d'Arsonval (1851-1940) in 1880, gebruikte Thomson een fijne, in een sterk magnetische veld opgehangen spoel. Aan de spoel, maar door eboniet ervan geïsoleerd, werd een sifon (= spuitfles) met inkt bevestigd. De sifon werd geladen met een hoog voltage, zodat de inkt op het papier gespoten werd, dat over een geaarde metalen oppervlakte bewoog. De sifon kon daardoor niet alleen stromen ontdekken maar ze ook registreren.

1875

Alexander Graham Bell (1847-1922) vond de telefoon uit.

Hij telefoneerde zijn assistent Thomas Watson (1854-1934):

“Watson kom hier, ik heb je hulp nodig.”

Meteen ook de eerste oproep voor medische hulp via de telefoon, want hij had namelijk zwavelzuur op zijn been gemorst.

1878

Nauwelijks twee jaar nadat de telefoon gepatenteerd werd in de Verenigde Staten, publiceerde de Franse karikaturist, journalist en schrijver Albert Robida (1848-1926) een eerste concept van een gecombineerde videofoon/breedscherm-TV in zijn science-fiction werk 'Le Vingtième Siècle: la vie électrique', die hij telefonoscoop noemde.

1878

De in Frankrijk geboren Schotse cartoonist George du Maurier (1834-1896) publiceerde meerdere cartoons met de telefonoscoop als onderwerp.

In Punch magazine maakte hij er zelfs een fictieve uitvinding van van Thomas Edison (1847-1931).

1878

De term telectroscoop of electroscoop werd uitgevonden door de Franse schrijver Louis Figuier (1819-1894), die daarmee een eerste beschrijving van een televisie of videofoon gaf.

1879

In 1879 verscheen een rapport in The Lancet over een vrouw die ervan overtuigd was dat haar kind 'kroep' had. Ze belde haar moeder op die om middernacht op haar beurt de huisarts telefoneerde om hem het verschrikkelijke nieuws te melden. Daarop contacteerde de arts de moeder en vroeg haar:

"Houd het kind tegen de hoorn van de telefoon en laat het hoesten," waarop hij haar verzekerde dat het kind zeker geen kroep had.

1880

Alexander Graham Bell (1847-1922) en Charles Sumner Tainter (1854-1940) (foto) gebruikten telefoontechnieken om informatie door te spelen via lichtstralen en een reeks spiegels en noemden dit de fotofoon. De voorloper van de glasvezel die thans veel gebruikt wordt in Telegeneeskunde.

1884

De Duitser Paul Nipkow (1860-1940), die de Nipkow-schijf uitvond, patenteerde de elektrische telescoop, de voorloper van de televisie.

1891

De Franse fysicus Marcel Louis Brillouin (1854-1948) stelde een televisiebeeldschijf samen waarvan de gaatjes voorzien waren van lenzen.

1893

De Franse arts Jacques Bertillon (1851-1922) introduceerde bij het International Statistical Institute van Chicago zijn 'Bertillon Classification of Causes of Death'. Een aantal landen nam dat classificatiesysteem over en in 1898 kwam er een aanbeveling van de American Public Health Association (APHA) dat Canada, Mexico en de Verenigde Staten het systeem eveneens moesten toepassen. De APHA besliste ook dat het hele systeem om de tien jaar moest herbekeken worden, om te garanderen dat het up-to-date bleef met de vooruitgang in de medische praktijk. In die tijd was het classificatiesysteem vervat in één klein boek, met zowel een alfabetische index als een tabulaire lijst. De revisies die volgden bevatten kleine veranderingen, tot de zesde herziening het classificatiesysteem uitbreidde naar twee boeken. Die zesde herziening bevatte voorwaarden over morbiditeit en mortaliteit en de titel werd gewijzigd naar Manual of International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (ICD).

1897

De Poolse uitvinder Jan Szczepanik (1872-1926) vond de telectroscoop uit, waarbij hij het beeld ontleedde met behulp van een trillende spiegel.

extad/peakflowmeter.be