WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1998

1998

In 1990 leverde een quick search op Medline van het woord 'telemedicine' vijf artikels op, in 1998 was dat aangegroeid tot 266. Vooral op het domein van radiologie, cardiologie, mentale gezondheid, pathologie en dermatologie gebeurden heel wat onderzoeken met de nieuwste telegeneeskundige technologieën.

1998

In 1998 tekende de National Library of Medicine een contract met het Regenstrief Institute for Health Care, een afdeling van de Indiana University School of Medicine en de Health and Hospital Corporation van Marion County, Indiana, om het Indianapolis Network for Patient Care (INPC) om te bouwen tot een testbed van Next Generation Internet (NGI) technologieën. Dit testbed project omvatte IP security (IPsec), Quality of Services (QoS) voor televideo applicaties in een verpleeghuis en IP-roaming-mogelijkheden met draagbare draadloze werkstations in klinische settings. Televideo en PC's werden in een klinische omgeving getest om de effecten te bepalen van de videoconferenties van de resident-arts en vooraf opgenomen video-toepassingen, gekoppeld aan web-gebaseerde elektronische medische dossiers, op hun gebruik en de tevredenheid van artsen, verpleegkundigen en bewoners in een verpleegtehuis van 240 bedden. Het gebruik van hand-held PC's werd eveneens beoordeeld door een evaluatie van het gedrag van de artsen, het uitvoeren van tijd-motion studies, de beoordeling van de tevredenheid van de artsen en het analyseren van de gvonden klinische gegevens. De arts was in staat om de camera op afstand te bedienen vanuit zijn desktop en opnames van deze ontmoetingen werden in het elektronisch dossier van de bewoner opgenomen.

1998

Op 20 oktober 1998 bundelde de European Health Telematics Observatory (EHTO) haar krachten met de Kensington Publications Ltd en de Royal Society of Medicine (RSM) om een unieke en gezaghebbende studie van 400 pagina's te publiceren over de verschillende aspecten van de Europese telematica scene, met betrekking tot kwalitatieve gezondheidszorg aan geïsoleerde patiënten. Belangrijkste doel van het initiatief was om de ontwikkeling van telegeneeskunde overal in Europa te bevorderen. Het uitgebreide naslagwerk droeg ook bij tot de plannen van de Europese Commissie (EC) voor een continue ondersteuning van de telematica-projecten in de gezondheidszorg. In Europa dekte de gezondheidszorg meer dan 8% van het Bruto Binnenlands Product. Reden genoeg voor de Europese Commissie om 105 miljoen pond te investeren in telematica-projecten van de gezondheidszorg en dit binnen het vierde onderzoeks- en ontwikkelingskaderprogramma. Professor Richard Wootton, directeur van het Instituut voor Telemedicine en telezorg aan de Queen's University in Belfast, werd tot Consulting redacteur van het referentie-onderzoek benoemd.

1998

In de Verenigde Staten startte TeleKidcare, een telegeneeskunde-systeem bedoeld om kinderen dezelfde zorg te verlenen als in een face-to-face polikliniek voor kinderen. De twee kinderartsen, de kinderpsychiater en de verpleegkundigen die vanaf het begin bij het programma betrokken waren vonden dat de technologie zeer weinig invloed had op de aard van de consultaties.

extad/peakflowmeter.be