WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1997

1997

In januari 1997 keurde de Portugese overheid een wet goed die de terugbetaling aanvaardde van eender welke vorm van Telegeneeskunde.

1997

In Turkije startte het National Medical Communication Network Project (UMEDIA), een samenwerking van de Scientific & Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) en een civiele organisatie. Spijtig genoeg faalde het project omwille van financiële problemen. Twee jaar later werd de Turkisch Medical Informatics Association opgericht en nog eens vier jaar later werd door de Turkse staat een eerste telegeneeskundig project gesponsord.

1997

Op 30 juni 1997 werd in Maleisië een wet gepubliceerd die het beoefenen van Telegeneeskunde in dat land omschreef. De wet bepaalde dat de beoefenaar van Telegeneeskunde een gecertifiëerde arts moest zijn. Het door de Malaysian Medical Council uitgereikte certificaat was drie jaar geldig. De wet bepaalde ook dat het niet voldoen aan deze vereisten een boete van 125.000 dollar opleverde en/of een gevangenisstraf van vijf jaar. Het niet respecteren van de confidentialiteit van de patiëntgegevens in het elektronisch dossier werd met een boete van 25.000 dollar bestraft en/of een gevangenisstraf van twee jaar.

1997

Van 30 juni tot 4 juli 1997 werd in de Portugese hoofdstad Lissabon het eerste Telemedicine Symposium voor ontwikkelingslanden gehouden. Doel van dit wereldsymposium was om het potentieel van de technologie te onderzoeken of de medische zorg aan mensen in rurale en afgelegen gebieden van ontwikkelingslanden woonden, kon verbeterd worden.

1997


In augustus 1997 verleende de National Council of State Boards of Nursing in de Verenigde Staten zijn goedkeuring aan een wederzijds erkenningsmodel voor een verplegingslicentie. Onder dit begrip kwamen de besturen van de verpleegkunde overeen om in de richting van een interstaten overeenkomst te werken waaronder met een vergunning geregistreerde verpleegkundigen hun beroep konden uitoefenen in eender welke staat die deze overeenkomst aanvaardde, op voorwaarde dat zij de wetten en voorschriften van die staat naleefden.

1997

De lente-editie 1997 van de American Telemedicine Association News Digest citeerde de volgende wetgevende acties van sommige staten in verband met telegeneeskunde:

  1. Arizona nam een wet aan die Telegeneeskunde definieerde, die geïnformeerde goedkeuring vereiste en die specifiëerde dat verzekeraars geen face-to-face contact tussen aanbieder en patiënt konden eisen;

  2. Arkansas trok vier miljoen dollar uit voor eLearning en telegeneeskunde;

  3. Californië veranderde haar wettelijke kader voor de Telemedicine Development Act van 1996, zodat telefoongesprekken tussen patiënten en aanbieders niet als telegeneeskunde werden beschouwd en telegeneeskunde moest binnen het praktijkbereik van provider liggen en veranderde niets aan de juridische parameters van de aanbieder;

  4. Hawaiï nam een wet aan betreffende gemeenschappelijke regels voor out-of-state providers;

  5. Illinois verplichtte een vergunning om telegeneeskunde te beoefenen, er werd ook een haalbaarheidsstudie gedaan om te bepalen of telegeneeskunde zou werken bij huisgebonden patiëntenen en plattelandsbewoners;

  6. Mississippi eiste een staatslicentie om telegeneeskunde de beoefenen, behalve als een in Mississippi gelicentiëerde provider om overleg vroeg;

  7. Texas wilde een betaalsysteem instellen voor telegeneeskunde en dit implementeren als de Texas Medicaid-system. Particuliere verzekeraars konden de dekking van telegeneeskunde niet ontkennen, en de eigen risico's en co-betalingen waren vereist voor deze vorm van gezondheidszorg. Ook was geïnformeerde goedkeuring en vertrouwelijkheid vereist.

1997


In 1997 besloot dokter Charles Smith dat de tijd rijp was voor het veranderen van het gezondheidszorg-patroon en hij moedigde zijn patiënten aan om meer controle te nemen over hun gezondheid. De start van eDocAmerica, dat aan patiënten en hun familieleden onbeperkte e-mail toegang gaf tot de door de raad van bestuur, gecertificeerde artsen, psychologen, apothekers, tandartsen, diëtisten en fitness deskundigen, die persoonlijk alle gezondheids-gerelateerde vragen beantwoordden. Individuen werden op die manier beter geïnformeerd. Andere diensten waren een 24-uur telefoonlijn met advies van geregistreerde verpleegsters, bepalingen van gezondheidsrisico’s, wekelijkse gezondheidstips, persoonlijk gezondheidsdossier, 3D gezondheidsencyclopedie, enz.. Met eDocAmerica ontvingen de deelnemers vertrouwelijke beslissingsondersteuning. eDocAmerica was een privaat bedrijf dat via de Bioventures business incubator ontstond aan de University of Arkansas for Medical Science.

extad/peakflowmeter.be