WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1993

1993


Nadat hij in 1989 onder leiding van European Communities en samen met l’Université Paul Sabatier en l’Hôpital Universitaire de Toulouse het European Institute of Telemedicine had opgericht, overtuigde Professor Louis Lareng (1923-) ook de Franse regering ervan om een regionaal netwerk uit te bouwen voor Telegeneeskunde. Dit experiment groeide uit tot de Public Interest Group Network Telemedicine and e-Health. Als pioneer van de convergentie tussen Telegeneeskunde en e-Health is Professor Lareng sedert 2006 betrokken bij het bevorderen van Electronisch Medisch Dossier en de ontwikkeling van een regionaal platform van gedeelde diensten, een voorbode van de toekomstige regionale Digital Health Environment (ENRS).

1993

Begin 1993 werd in de Verenigde Staten het Remote Clinical Communications System (RCC's) ingezet om vanuit een draagbare INMARSAT terminal WRAMC onbeweeglijke gedigitaliseerde beelden en spraakberichten te verzenden. Er werd telecommunicatie gebruikt met smalle bandbreedte (9600 bps) om voor neurochirurgisch en neuroradiologisch overleg vanuit het buitenland CT-beelden naar de VS terug te sturen. Hoge resolutie kleurenbeelden van medische aandoeningen vergemakkelijkten de consultaties van dermatologie, besmettelijke ziekten, computertomografie, radiologie en preventieve geneeskunde. Vanuit Somalië werden dertien maanden lang 74 gevallen met 248 beelden verzonden. Dank zij deze telegeneeskundige consultaties werd op deze manier heel wat lucht-evacuatie van patiënten of chirurgische ingrepen on-site vermeden. De plaatselijke artsen omschreven de RCC's als betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en flexibel en een waardevol instrument voor klinische ondersteuning. Het systeem toonde ook aan dat de dure mogelijkheden van video-teleconferencing niet onontbeerlijk zijn voor heel wat soorten van telegeneeskundige consultaties. In zijn geheel benadrukte deze ervaring de potentiële waarde van internationale telegeneeskunde.

1993

In de Verenigde Staten telde men 28 grote centra voor telegeneeskunde, die in 1993 goed waren voor 1.759 teleconsultaties. De verleende diensten hielden support aan dialysepatiënten in, teleconsultaties in dermatologie, neurologie, pediatrie, oncologie, psychiatrie, en verschillende vormen van telediagnose of telezorg in neuroradiologie, cardiologie, gastro-enterologie, orthopedie, spraakbehandeling en reumatologie.

1993


De professionele organisatie Indian Association for Medical Informatics (IAMI) zag het levenslicht, die in India een rol zou spelen in de promotie en het verderzetten van informatica-applicaties in het domein van gezondheidszorg.

1993

Het Noorse Ministerie van Health and Social Affairs duidde UHT aan als nationaal competentiecentrum voor Telegeneeskunde. NKO-arts Steinar Pedersen was de oprichter ervan. Het departement werd meteen bij heel wat projecten betrokken en de normale diensten betroffen pathologie, dermatologie, otorhinolaryngologie, psychiatrie, geriatrie, radiologie, e-learning, cardiologie en neurologie. Pedersen was ook de stichter van de International Conferences on Medical Aspects of Telemedicine.

1993

De eerste International Conferences on Medical Aspects of Telemedicine in het Noorse Tromsø was de aanzet voor het oprichten van de International Society for Telemedicine. Een groep deskundigen besprak de mogelijkheden voor het vormen van een internationale gemeenschap. Het geheel stond toen nog in zijn kinderschoenen en als gevolg van de uiteenlopende belangen en contrasterende ideeën van de deelnemers, kon er op dat ogenblik nog geen overeenstemming bereikt worden over een draaiboek.

1993

Een volgende serieuze inspanning om een netwerk voor Telegeneeskunde op te richten begon toen Julie McGowan, Director van de Dana Medical Library aan de University of Vermont, samen met John Evans, Associate Dean van het UVM College of Medicine, VTMEDNET opstartten. VTMEDNET was een op tekst gebaseerde systeem dat vanaf 1995 echt van start ging. Alle toeleveranciers van de staat Vermont hadden toegang tot e-mail, tekst-gebaseerde web-browsing, de mogelijkheid om via medLine zoekopdrachten te doen en klinische informatie op te sporen. Het was een van de eerste, zo niet het eerste systeem dat het hele land dekte.

1993

De eerste telegeneeskundige toepassingen die Internet gebruikten deden dat via een store-and-forward mode. Een eerste voorbeeld was dat van een medisch team in Londen, dat voor een chirurgische opinie ultrasound-beelden van een foetus doorzond naar het Foetus Treatment Program in San Francisco.

1993

In de Verenigde Staten noteerde men twaalf actieve Telegeneeskunde programma’s, het aantal verdubbelde jaarlijks terwijl de programma-activiteiten of het aantal consultaties sedert 1995 zelfs verdrievoudigde.

1993

Het telerobotica laboratorium van de Politechnico uit Milaan startte samen met met het JPL laboratorium van de NASA uit Passadena met eerste experimenten op het vlak van telechirurgie. In 1995 werd op die manier de eerste prothetische biopsie uitgevoerd bij mensen.

1993

In april 1993 begon de University of Miami School of Medicine/Jackson Memorial Hospital (JMH) een interactief project Telegeneeskunde tussen JMH en het Martin Luther King, Jr., Clinica Campesina (MLK), in Homestead, Florida. Het doel was om aan arbeiders-migranten en hun familie medische zorgen te verstrekken. Tijdens iedere sessie werden tien tot vijftien patiënten geëvalueerd door de dermatologen Anne E. Burdick (1952-) en Brian Berman (1949-) van de UM School of Medicine. De toestellen werden door AT&T, Hitachi, Telecom, Sony en Southern Bell geschonken. De patiëntpopulatie bestond voor 75% uit volwassenen en voor 25% uit kinderen. Ze werden doorverwezen door drie kleinere klinieken in de Everglades, Redland en het South Dade werkkamp voor migranten. Dank zij deze videokliniek vermeden de patiënten een trip van zes uur, waardoor ze hun loon of job niet kwijt geraakten. Het instrumentarium bestond uit video camera’s, draagbare desktop monitors en aangepaste bedrading voor Integrated Services Digital Network (ISDN) lijnen. De teledermatologie kliniek werd in oktober 1994 actief en tijdens de eerste vijf maanden werden achttien teleconsultaties uitgevoerd, die diagnoses opleverden van dermatophystosis, impetigo, contact dermatitis, alopecia, acne en pruritus. De consultatietijd varieerde van tien tot vijftien minuten.

1993

L’Hopital Universitaire van Lille en twintig hospitalen in Zuid-West Frankrijk gebruikten een videoconferencing systeem voor het uitwisselen van gegevens i.v.m. teleneuroradiologie.

1993

Operation Primetime van de Verenigde Staten leverde telegeneeskundige ondersteuning aan haar medische eenheden in Macedonië en Croatië. In 1995 werd de werking via Primetime II met een 30-voudige verhoging van de bandbreedte geupgraded, waardoor de kwaliteit van de medische beelden aanzienlijk verhoogde. Er werd T-1 asynchronische transfert mode (ATM) technologie gebruikt voor o.a. ultrasound met kleurendoppler.

1993

In de Verenigde Staten begonnen Medicare, Medicaid en Blue Cross Blue Shield de telegeneeskundige consultaties van 'arts tot arts' tussen GHSU en Dodge County Hospital in Eastman, Georgia terug te betalen.

extad/peakflowmeter.be