WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1992

1992

Oprichting van de American Telemedicine Association (ATA), die in 1996 al 490 leden telde en die zich tot doel stelde om via de telecommunicatie- en informatietechnologie professionele, ethische en rechtvaardige verbetering te promoten in het aanbieden van gezondheidszorg wat ze met de volgende middelen wilden bereiken:

  1. Opleiding over en bespreking van Telegeneeskunde met regering, betalers en publiek

  2. Het verstrekken van een uitwisselingsplaats voor informatie en diensten voor zowel neofieten als ervaren professionelen.

  3. Het bevorderen van netwerking en samenwerking tussen geallieerde belangen in de geneeskunde en de technologie

  4. Het promoten van onderzoek, innovatie en onderwijs

  5. Ontwikkeling en verspreiding van het beleid en de standaarden

  6. Zorgen voor een sterke financiële basis van de vereniging om werking te ondersteunen

  7. Het creëren van bewustmaking en ondersteuning van de consument

1992

De nood voor een TATRC organisatie werd in 1990 erkend, toen de Army en Air Force medical departments samen een tot dan toe onbestaand filmloos medisch diagnostisch beeldsysteem (filmless medical diagnostic imaging system MDIS) wilden ontwikkelen. Op 1 november 1991 werd Luitenant-kolonel Fred Goeringer tot project officer van MDIS benoemd. In 1993 sloot ook de Navy zich aan bij het project en werd de Medical Advanced Technology Management Office (MATMO) opgericht. MATMO werd beter bekend onder de naam DOD 'Telemedicine Test Bed', nadat het Amerikaans leger in 1994 werd aangesteld als uitvoerder van de Telegeneeskunde.
In maart 1996 volgde Kolonel Gary Gilbert van het US Army Medical Service Corps zijn voorganger Kolonel Goeringer op als Director. In 1997 werd Kolonel Jeffrey Roller van de US Air Force Medical Corps benoemd tot Clinical Director en volgde hij Kolonel Gilbert op die tot MRMC Deputy bevorderd werd. In 1998 werd MATMO gereorganiseerd en hernoemd tot het Telemedicine and Advanced Technology Research Center (TATRC). Kolonel Roller bleef Director tot aan zijn pensioen in october 2006, waarop Kolonel Karl Friedl van het US Army Medical Service Corps die taak overnam.

TATRC speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van geavanceerde technologieën op het vlak van gezondheidinformatica, medische beeldvorming, mobiele computing en monitoring vanop afstand. Het gebruik van deze geavanceerde technologieën bewees zijn nut in 1993 toen Luitenant-kolonel Ronald Poropatich de systemen tijdens de Operation Restore Hope in Somalië gebruikte. Tussen 1993 en 1996 werd door het Walter Reed Telemedicine Directorate tertiaire hulp ondersteund via Telegeneeskunde en werd het voor militaire medische missies in twaalf landen toegepast. Op dat ogenblik beheerde TATRC jaarlijks meer dan 250 miljoen US dollar, vooral dank zij de financiële steun van het Amerikaanse Congres en had het zijn oorspronkelijk bureel in Fort Detrick, Maryland geruild voor een meer globale aanwezigheid met kantoren in Georgia, Californië, Hawaii en Europa. Heel belangrijk voor TATRC was het partnership met verschillende universiteiten, commerciële ondernemingen en ander federale instellingen, waarmee zo’n vijfhonderd onderzoeksprojecten liepen.

1992

De International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) ontwikkelde codes om pathologieën te klasseren samen met een brede waaier van tekens, symptomen, abnormale bevindingen, klachten, sociale omstandigheden en externe oorzaken van kwetsuren of ziektes. Dank zij het systeem, kon elke gezondheidstoestand aan een unieke categorie worden toegekend en werd er een code gegeven die tot zes karakters lang kon zijn. Zulke categorieën konden een set van gelijkaardige ziekten bevatten. De International Classification of Diseases werd door de World Health Organization (WHO) gepubliceerd en wereldwijd gebruikt voor morbiditeits- en mortaliteitsstatistieken, terugbetalingssystemen en geautomatiseerde beslissingsondersteuning in de geneeskunde. Het systeem werd ontwikkeld om een internationale vergelijking te promoten in het verzamelen, behandelen, rangschikken en presenteren van statistieken. De ICD is een kern rangschikking van de WHO Family of International Classifications (WHO-FIC). De ICD werd periodiek gereviseerd. De ICD-10 werd in 1992 ontwikkeld om mortaliteitsstatistieken te traceren. ICD-11 was voorzien voor 2015 en werd gereviseerd volgens de Web 2.0 principes. Jaarlijkse minimale aanpassingen en driejaarlijkse grotere aanpassingen worden door de WHO gepubliceerd. De ICD is een deel van een 'familie' van richtlijnen die gebruikt kunnen worden om elkaar te complementeren, met inbegrip van de International Classification of Functioning, Disability and Health, die focust op de domeinen van functioneren (onbekwaamheid) geassocieerd met gezondheidstoestanden, vanuit zowel medisch als sociaal oogpunt.

1992

In 1992 startte IJsland met Telegeneeskunde in zijn gezondheidszorg.

1992

In het Royal Victoria Hospital van Belfast startte een project over Minor Injuries Telemedicine Care, die een ISDN 128Kb/s verbinding gebruikte en waarin zes verschillende centra verbonden waren.

1992

Officiële erkenning in Frankrijk van de Hospitalisation à Domicile (HAD) dank zij de decreten van oktober 1992.

1992

In de Verenigde Staten werd de College of Healthcare Information Management Executives (CHIME) opgericht, een professionele organisatie om de ontwikkelingsnoden van de gezondheidsindustrie te helpen en om een beter gebruik van informatiebeheer in de gezondheidszorg te verdedigen. Het was een zijtak van de Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) en het Center for Healthcare Information Management (CHIM).

1992

De East Carolina University (ECU) startte met telegeneeskundige consultaties in het Central Prison van Raleigh. De volgende elf jaar groeiden de diensten en de infrastructuur door de steun van de universiteit, University Health Systems (UHS), landelijke gezondheidszorg, en meerdere subsidies en contracten. In de loop van de jaren ontving het ECU Telegeneeskunde programma nationale erkenning door haar deelname aan de leiding van de American Telemedicine Association, zowel in het bestuur als in de Special Interest Group Chairs. Het ontving telezorg-gerelateerde erkenningen en publiceerde het peer-reviewed artikelen in medische tijdschriften.

1992

In Noorwegen werd het eerste EPMR gelanceerd, een elektronisch medisch dossier voor huisartsen.

1992

Rapportering van de eerste trans-telefonische monitoring (TTM). De verzonden data bevatten geprogrammeerde VT/VF detectiecriteria en –therapieën, status van de batterij, laadtijd, episode-counter en therapie-logs voor ventriculaire aritmieën. Tijdens dit onderzoek werd een volledige overeenkomst gevonden tussen data verkregen via TTM en data verkregen via de standaard follow-up. Trans-telefonische monitoring was een nuttige aanvulling voor het patiëntenbeheer, maar TTM steunde ook op de actieve medewerking van de patiënt, die een speciaal toestel over zijn pacemaker moest plaatsen. En dit bleek wel eens moeilijk bij de meerderheid van de patiënten, waardoor TTM minder aanvaard werd in Europa, waar de afstanden korter zijn dan in de USA of Canada.

1992


In de Verenigde Staten lanceerden Professor Burton D. Rose (1949-) en dokter Joseph Rush UpToDate, een evidence based, peer reviewed medische informatiebron op het web, dat voor zeventien medische specialiteiten beschikbaar was en meer dan 97.000 pagina’s tekst en 385.000 referenties bevatte. De website werd door 400.000 artsen uit 147 verschillende landen bezocht. De gegevens waren ook beschikbaar op PC’s of PDA, werden geschreven door 4.400 artsen en handelden over 8.500 topics die om de vier maand gepubliceerd werden. Er was ook een database van medicamenten beschikbaar en een reeks medische calculators.

extad/peakflowmeter.be