WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1980 - 1989

1980-1989

1980

Lancering van de Digitale Videoconferentiesystemen.

1980

In Noorwegen begon het University Hospital Tromso met het gebruik van Telegeneeskunde.

1984

In Frankrijk werden de definities en regels m.b.t. medische privé gegevens vastgelegd. Ook werden gestandaardiseerde telefoonnummers bepaald voor de gezondheidszorg (15), politie (17) en brandweer (18).

1984

In Australië werd het North-West Telemedicine Project opgestart als een pilot van het satelliet-communicatie-netwerk (het Q-Network) van de regering. Doel van dit project was om gezondheidszorg te bieden aan mensen in afgelegen gebieden ten zuiden van de Gulf of Carpentaria.

1985

De NASA was de eerste organisatie die telecommunicatie-technologieën gebruikte om hulp te leveren bij rampen, zoals na de dramatische aardbeving dat jaar in Mexico City. De NASA ging ook samenwerken met de Sovjet Unie om een 'Space Bridge Project to provide consultation in the areas of neurology, orthopedics, psychiatry, infections disease, and general surgery' op te starten.

1985

Zoals zovele projecten waarin het geld stilaan opraakte, kwam er door geldgebrek ook een einde aan INTERACT, dat daarmee als zeventiende pilootproject in de Verenigde Staten een stille dood stierf.

1986

De Mayo Clinic startte een bi-directioneel satellietprogramma tussen zijn campussen van Rochester, Minnesota, Scotsdale, Arizona en Jacksonville, Florida om vanop afstand artsen in clinics bij te staan.

1986

In het Duitse Hannover startte een project waarbij via video communicatie mogelijk was tussen verschillende medische instituten.

1986

De Europese Commissie promootte het BICEPS-project om na te gaan hoe telecommunicatie-technieken in de vooruitgang van medische en gezondheidssystemen konden bijdragen.

1986

Eerste gebruik van Videoconferencing voor medische doeleinden. Het telecommunicatie bedrijf Telnor startte in Noorwegen met investeringen in toestellen voor Telegeneeskunde

1986

Lancering van SHARE, een satellietnetwerk voor videoconferencing tussen Canada, Kenia en Oeganda.

1987

Italië begon met de 'picture archival and communication systems' (PACS) in radiologie en was na een paar jaar het land met het hoogste aantal PACS.

1988

De Charité Universität van Berlijn startte met Teleradiologie.

1989

Professor Louis Lareng (1923-) richtte l'Institut Européen de Télémédecine op, dat een verbinding legde tussen l'Hôpital Rangueil in Toulouse en l'Hôpital Combarel van Rodez, waardoor patiënten betere ondersteuning kregen van medische specialisten, dank zij een verdeling van de competenties van de verschillende specialisten.

“Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de spoedgevallendienst en alles wat ermee samenhangt. Het gaat erom de patiënt zoveel mogelijk de juiste nodige zorgen te geven,” aldus Professor Lareng tijdens een interview.

In de streek bestond reeds een embryonale vorm van telegeneeskunde, waarbij via de radio van Saint-Lys medische aanbevelingen aan scheepslui werden gegeven.

“En toen brak het ogenblik aan waarop men gelijktijdig stem, gegevens en beelden kon uitwisselen, het juiste moment om l'Institut Européen de Télémédecine op te richten,” vervolgde Professor Lareng zijn betoog.

Nadien werd het instituut geleid door dokter Monique Savoldelli, die beroep kan doen op een kwaliteitsteam.

1989

De Texas Tech Health Sciences University leverde via het MedNet-project geneeskundige support aan 37 landelijke gemeenten. Dit project van de Texas Tech University werd later tot HealthNet omgedoopt.

1989

Lancering van het Georgia Statewide Telemedicine Program.

1989

In de Medical Physics Laboratory van de University of Athens startte men met telegeneeskundige diensten, meer bepaald met het aanbieden van RX-beelden aan huisartsen via hoge resolutie. In 1992 financierde het Griekse Ministerie voor Volksgezondheid de installatie van telegeneeskunde-terminals in twaalf gezondheidscentra van het land. Het Sismanoglion General Hospital in Athene was het support center en er werden meer dan drieduizend gevallen gemeld.

1989

In december 1988 werd de NASA met zijn Space Bridge betrokken bij de krachtige aardbeving in Armenië, meteen ook haar eerste internationaal project voor telegeneeskunde. Er werd een uitbreiding voorzien van medische consultaties naar de Sovjet Unie via meerdere medische centra in de Verenigde Staten. Die consultaties gebeurden onder leiding van de US/USSR Joint Working Group on Space Biology, waarbij gebruik werd gemaakt van video, audio en telegrafisch overgeseind beeldmateriaal tussen een medische centrum in Yerevan, Armenië en vier medische centra in de Verenigde Staten. Dit project werd nadien uitgebreid naar Ufa, Rusland, om patiënten te helpen die bij een treinongeluk zware brandwonden hadden opgelopen.

1989

 

MedPhone Corporation lanceerde voor de diagnose en de behandeling van patiënten die defibrillatie nodig hadden het eerste interactieve telegeneeskunde-systeem via een standaard telefoonlijn. Het jaar nadien introduceerde het bedrijf een mobiele cellulaire versie, de MDphone. In de Verenigde Staten fungeerden twaalf hospitalen als ontvangst- en behandelcentrum.

1989

Advanced Informatics in Medicine (AIM) werd aangekondigd, waarin 42 Europese projecten gesponsord werden voor een bedrag van twintig miljoen Euro .

extad/peakflowmeter.be