WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1945 - 1959

1945 - 1959

1945

Op zijn afdeling van het Montefiore Medical Center in de Bronx, New York werd Professor Michael Bluestone (1891-1979) geconfronteerd met overbevolking en daarom besloot hij om zijn patiënten thuis op te volgen. Vrij vlug ondervond hij het belang van deze homecare in de gezondheid van zijn patiënten, waarbij vooral de thuisomgeving een grote rol speelde. In 1950 kon hij de Raad van Beheer van het hospitaal overtuigen om een afdeling Sociale Geneeskunde op te richten, parallel aan de Afdeling Geneeskunde en de Afdeling Chirurgie.

1946

Professor Skevos Zervos (1875-1958) van de School of Medicine van de University of Athens, ontwikkelde een systeem waarmee hij een patiënt op afstand kon onderzoeken. Op die manier ausculteerde deze pionier op het vlak van transplantaties zijn patiënten en noteerde hij hun hartslag. De data konden wereldwijd verzonden worden. De 'uitvinding' werd gepubliceerd in de annalen van de Athens Medical Society. Professor Zervos stelde voor om het systeem te gebruiken aan boord van de Griekse schepen tussen Piraeus en New York. Maar de hoge communicatiekosten uit die tijd konden niet opgehoest worden, reden waarom het systeem nooit werd gebruikt in de scheepvaart. In 1910 was Zervos de eerste chirurg die een testikel van een aap succesvol op een man transplanteerde.

1948

In het Franse Toulouse startte le Centre de Consultation Médicale Maritime met het aanbieden van medische diensten aan schepen op zee via de Saint-Lys radio, die sloot in 1998 definitief de deuren.

1948

De Amerikaanse uitvinder Austin Cooley (1900-1993) speelde een grote rol speelde in de ontwikkeling van de faxmachine en ontwierp een systeem om via commerciële telefoonlijnen of via de radio  RX-opnames te verzenden over grote afstanden.

1949

De Amerikaanse wiskundigen Claude Shannon (1916-2001) en Robert Fano (1917-2016) ontwikkelden het eerste algoritme voor datacompressie, dat binaire codes toekende aan unieke symbolen, in de Boolean binaire algebra uitgedrukt als 1 en 0.

1950

De term telemedicine werd bedacht.

1951

Professor Fred Siguier (1909-1972), internist in het Parijse hôpital Tenon, die op zijn dienst eveneens met een probleem van overbevolking geconfronteerd werd, verkoos ook om zijn patiënten thuis te verzorgen. De Hospitalisation à Domicile (HAD) werd later opgenomen in l’Assistance Publique.

1951

Tijdens de Wereldtentoonstelling van New York werd een eerste demonstratie gegeven van telegeneeskunde tussen twee verschillende staten van Amerika.

1953

De Amerikaanse arts Gershon Cohen (1899-1971) was de pionier van de telegnosis, of de transmissie van RX-beelden via telefoon en later zelfs van de videognosis, waarbij televisie gebruikt werd. Via de televisie zond Cohen radiografieën van Philadelphia naar New York .

Enkele weken voor zijn dood toonde hij aan dat men röntgenbeelden ook via de nieuwste Bell picturephone kon versturen.

1953

Een artikel uit een Amerikaans dagblad (vrij vertaald):

Arts via de radio
Dr. Guido Guida, 60, oprichter en onbezoldigd hoofd van het International Radio Medical Center van Rome heeft zeventien jaar lang 
vanuit zijn eigen woonst patiënten behandeld via de radio. Zijn carrière startte toen een jeugdvriend omkwam op zee. Om hem te helpen heeft de Italiaanse regering hem recent zes marine-operatoren toegewezen.

1956

Bell lanceerde de eerste picturephone.

1957

Geïnspireerd door zijn goede vriend Dokter Gershon Cohen (1899-1971), startte de Canadese radioloog Albert Jutras (1900-1981) met teleradiologie in Montréal. Via een coax-kabel verzond hij radiografische beelden tussen het Hotel-Dieu en het Jean-Talon ziekenhuis, die ongeveer 5 mijl van elkaar verwijderd lagen. Voor de overdracht van radiologische beelden via de coaxkabel introduceerde Jutras de term 'telefluoroscopy'.

1957

L’Assistance Publique de Paris richtte een eerste gestructureerde Hospitalisation à Domicile (HAD) op. De patiënten werden door hun huisarts gevolgd, in tegenstelling met de Verenigde Staten waar de hospitaal-arts zich verplaatste om zijn patiënt te bezoeken.

1958

Oprichting van de tweede gestructureerde Franse HAD's in Puteaux, een gemeente aan de overzijde van de Seine in Parijs. Het kreeg de naam 'Santé Service' en was een initiatief van Professor Pierre Denoix (1912-1990), directeur van l’Institut Gustave Roussy van Villejuif.

1959

Via een bi-directioneel gesloten televisiecircuit startte de Amerikaanse arts Cecil Wittson (1907-1989) een programma van tele-educatie en tele-psychiatrie in het Nebraska Psychiatric Institute. Hoofddoel was om tussen huisartsen en specialisten consultaties te houden. Op de foto ziet men Dokter Reba Benschoter en Dokter Cecil Wittson in een van de studio’s voor Telegeneeskunde van de University of Nebraska

1959

In de late jaren 1950 was het onderzoek en de ontwikkeling van telemetrie het begin van telegeneeskundige inspanningen van zowel de USSR als de VS in hun race om de ruimte. Net als hun collega's uit de Sovjet-Unie toonde toonden de wetenschappers van het National Aeronautics and Space Administration (NASA) in de Verenigde Staten met succes aan dat artsen de fysiologische functies van een astronaut vanop de aarde konden monitoren. Ze besloten om de bloeddruk, ademhaling en lichaamstemperatuur van de astronauten voortdurend te monitoren. De NASA ontwikkelde een medisch ondersteuningssysteem, dat de diagnose en de behandeling van in-flight medische noodgevallen inhield, evenals een medisch toedieningssysteem.

1959

Een artikel uit een Amerikaans dagblad (vrij vertaald):

Hartdiagnose via de telefoon

Via de telefoon kan uw hart binnenkort op aandoeningen worden gediagnosticeerd. De University of Kansas Medical Center ontwikkelde een nieuwe vijf pond wegende en met transistors uitgeruste eenheid, die via de telefoon harttonen en ECG-signalen doorgeeft. Het toestel werd ontworpen om de vele problemen van telefonisch overleg op te lossen tussen hartspecialisten. De patiënt zit of rust met de aangehechte zender naast het mondstuk van de telefoon. Aan de ontvangende kant verzendt een tweede toestel het signaal naar een ECG-toestel waar het door de consultant wordt afgelezen.

extad/peakflowmeter.be