WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1945 - 1959

1945

Omdat Professor Michael Bluestone (1891-1979) met overbevolking geconfronteerd werd op zijn afdeling van het Montefiore Medical Center in de Bronx, New York, besloot hij om zijn patiënten thuis op te volgen. Vrij vlug besefte hij het nut van deze homecare voor de gezondheid van zijn patiënten, vooral de grote rol van de thuisomgeving. In 1950 kon hij de Raad van Beheer van het hospitaal ervan overtuigen om parallel aan de Afdeling Geneeskunde en de Afdeling Chirurgie, een afdeling Sociale Geneeskunde op te richten.

1946

Professor Skevos Zervos (1875-1958) van de School of Medicine van de University of Athens, ontwikkelde een systeem waarmee hij vanop afstand patiënten kon onderzoeken. Op die manier ausculteerde hij zijn patiënten en noteerde hij hun hartslag. De data konden wereldwijd verzonden worden. Zijn 'uitvinding' werd in de annalen van de Athens Medical Society gepubliceerd. Professor Zervos stelde voor om het systeem ook aan boord van de Griekse schepen te gebruiken, die tussen Piraeus en New York voeren. Maar de hoge communicatiekosten uit die tijd konden niet opgehoest worden, reden waarom het gebruik ervan nooit doorbrak in de scheepvaart. In 1910 was Zervos de eerste chirurg die succesvol de testikel van een aap op een man transplanteerde.

1948

Via de Saint-Lys radio startte le Centre de Consultation Médicale Maritime in het Franse Toulouse met het aanbieden van medische diensten aan schepen op zee. De radio sloot in 1998 definitief de deuren.

De Amerikaanse uitvinder Austin Cooley (1900-1993) speelde een grote rol in de ontwikkeling van de faxmachine. Hij ontwikkelde een systeem om via commerciële telefoonlijnen of via de radio RX-opnames te verzenden.

1949

De Amerikaanse wiskundigen Claude Shannon (1916-2001) en Robert Fano (1917-2016) ontwikkelden het eerste algoritme voor data-compressie. Dat kende binaire codes toe aan unieke symbolen, in de Boolean binaire algebra uitgedrukt als 1 en 0.

1950

De term telemedicine werd bedacht.

1951

Ook Professor Fred Siguier (1909-1972), internist in het Parijse hôpital Tenon werd met het probleem van overbevolking geconfronteerd. Ook hij koos ervoor om zijn patiënten thuis te verzorgen. De Hospitalisation à Domicile (HAD) werd later opgenomen in l’Assistance Publique.

Tijdens de Wereldtentoonstelling van New York werd tussen twee Amerikaanse staten een eerste demonstratie van telegeneeskunde gegeven.

1953

De Amerikaanse arts Gershon Cohen (1899-1971) was de pionier van de telegnosis, of de transmissie van RX-beelden via de telefoon en later zelfs van de videognosis, waarbij een televisie werd gebruikt. Via de televisie zond Cohen radiografieën van Philadelphia naar New York. Enkele weken voor zijn dood toonde hij aan dat men röntgenbeelden ook via de nieuwste Bell picturephone kon versturen.

Een artikel uit een Amerikaans dagblad:

Arts via de radio
Vanuit zijn eigen woonst heeft Dokter Guido Guida, 60, oprichter en onbezoldigd hoofd van het International Radio Medical Center van Rome, zeventien jaar lang patiënten behandeld via de radio
. Zijn carrière startte toen een jeugdvriend omkwam op zee. Om hem te helpen wees de Italiaanse regering hem recent zes marine-operatoren toe.

1956

Bell lanceerde de eerste picturephone.

1957

Geïnspireerd door zijn goede vriend Gershon Cohen (1899-1971), startte de Canadese radioloog Albert Jutras (1900-1981) in Montréal met teleradiologie. Via een coax-kabel verzond hij radiografische beelden tussen l'Hotel-Dieu en l'hôpital Jean-Talon, die zo'n 5 mijl van elkaar verwijderd lagen. Voor die overdracht bedacht Jutras de term 'telefluoroscopy'.

L’Assistance Publique de Paris richtte de eerste gestructureerde Hospitalisation à Domicile (HAD) op. De patiënten werden door hun huisarts gevolgd, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar de hospitaal-arts zich naar zijn patiënten verplaatste.

1958

Oprichting van de tweede gestructureerde HAD in Puteaux, een gemeente kort bij Parijs. Ze kreeg de naam 'Santé Service' en was het initiatief van Professor Pierre Denoix (1912-1990), directeur van l’Institut Gustave Roussy in Villejuif.

1959

Via een bi-directioneel en gesloten televisiecircuit startte de Amerikaanse arts Cecil Wittson (1907-1989) in het Nebraska Psychiatric Institute met een programma van tele-educatie en tele-psychiatrie. Hoofddoel was om consultaties te verzorgen tussen huisartsen en specialisten.

Zowel in de USSR als in de VS was het onderzoek en de ontwikkeling van telemetrie de start van telegeneeskundige inspanningen in hun race om de ruimte. Net als hun collega's uit de Sovjet-Unie toonden de Amerikaanse wetenschappers van het NASA aan dat hun artsen vanop aarde met succes de fysiologische functies van hun astronauten konden volgen. Ze besloten om continu de bloeddruk, de ademhaling en de lichaamstemperatuur te monitoren. De NASA ontwikkelde een medisch ondersteuningssysteem, dat de diagnose en de behandeling inhield van in-flight medische noodgevallen.

Een artikel uit een Amerikaans dagblad:

Hartdiagnose via de telefoon

Via de telefoon kan men weldra een diagnose stellen van hartaandoeningen. De University of Kansas Medical Center ontwikkelde een nieuwe vijf pond wegende en met transistors uitgeruste eenheid, die via de telefoon de harttonen en ECG-signalen doorzendt. Het toestel werd ontworpen om heel wat problemen op te lossen van telefonisch overleg tussen hartspecialisten. De patiënt zit met de aangehechte zender naast het mondstuk van de telefoon. Aan de ontvangende kant zendt een tweede toestel het signaal naar een ECG-toestel waar het door de consultant wordt afgelezen.