WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1900 - 1944

1900 - 1944

1900

De Italiaanse natuurkundige en uitvinder Guglielmo Marconi (1874-1937) patenteerde een hele reeks uitvindingen, waaronder de radio.

1900

Begin van de jaren 1900 werd de telegraaf gebruikt voor medische consultaties, diagnose en het verzenden van RX-foto’s van de tanden.

1900

Begin van de jaren 1900 gebruikten de Australiërs een door een stel rijwielpedalen aangedreven radio om te communiceren met de Royal Flying Doctor Service van Australië in afgelegen gebieden. Zo is het verhaal bekend van een postbode die via de telegraaf werd uitgelegd hoe hij in één van de onbereikbare gebieden van Noord-West Australië eerst een perineale en vervolgens een supra-pubische cystostomie moest uitvoeren bij een patiënt met ernstige bekkenkwetsuren .

1902

De Duitse fysicus en televisiepionier Otto von Bronk (1872-1951) verwierf een patent op het overzenden van gekleurde beelden.

1904

De Duitse fysicus Arthur Korn (1870-1945) lukte een eerste beeldverzending via de telefoonlijn. In 1922 slaagde hij erin om documenten en foto's draadloos van Europa naar Amerika te verzenden.

1905

Meerdere bronnen vermeldden dat de eerst klinische toepassingen van Telegeneeskunde in de cardiologie gebeurden en niet in de radiologie.

1905

De Nederlandse arts Willem Einthoven (1860-1927) verstuurde via de telefoonlijn met succes het eerste ECG tussen zijn labo en het hospitaal van Leiden en noemde het 'telecardiograms'.

1905

Er werd een gedocumenteerd geval beschreven van een huisarts, die een patiënt succesvol opereerde dank zij de telefonische aanwijzingen van een chirurg.

1907

De eerste elektronische stethoscoop werd in 1906 gebruikt, dank zij de verbeteringen van de telefoon.

1907

De Belgische ingenieur Robert Goldschmitt (1877-1935) bracht radio-telefonische verbindingen tot stand tussen drie kleine stations in de Brusselse omgeving.

1907

De Franse uitvinder Eduard Bélin (1876-1963) demonstreerde met zijn Belinograaf het overzenden van beelden tussen Parijs en Lyon.  

1908

De Deen Hans Knudsen haalde succes bij het overseinen van beelden over kleine afstanden.

1910

Tussen Londen en het eiland Wight werd via een telefoon-stethoscoop de eerste auscultatie uitgevoerd. De uitvinder was de Britse ingenieur elektronica Sidney-George Brown (1873-1948). De auscultatiegeluiden konden beluisterd worden over een afstand van meer dan vijftig mijl.

1910

In New York beschreven de cardiologen Walter James (1858-1927) en Horatio Williams (1877-1955) hun ervaringen met de overdracht van ECG's voor een breed scala van cardiale problemen, met inbegrip van hypertrofie, ectopia en fibrillaties.

"We hebben de afdelingen cardiologie van het Presbyterian Hospital via een bedradingssysteem met het laboratorium verbonden, waardoor we een ECG kunnen afnemen van eender welke patiënt, zonder dat hij zijn bed moet verlaten."

1914 - 1918

De draadloze telefonie werd ter beschikking gesteld van de strijdkrachten aan het front

1915

De  jonge Hongaarse ingenieur Denes von Mihaly (1894-1953) zond via elektrische weg en via zijn uitgevonden Telehor toestel goed afgelijnde beelden door, die op afstand zeer goed zichtbaar waren. In 1919 deed hij de eerste gelukte televisieproeven.

1920

In Noorwegen werd in 1920 het gebruik van telecommunicatie voor medische doeleinden omgezet in de praktijk. Het Universitaire Haukeland Ziekenhuis van Bergen startte een radiodienst om klinische hulp aan zeeschepen te verlenen, met inbegrip van dringende chirurgische ingrepen.

1920Het Seaman's Church Institute van New York, in 1834 gesticht om scheepslui bij te staan in opvoeding, wettelijke zaken en pastorale hulp, leverde vanaf 1920 ook medische hulp via de radio.

1922

Om spoedgevallen op te lossen werden in de jaren '20 artsen aan wal via de radio met schepen op zee gelinkt. Daarop volgden radioconsultaties vanuit medische centra in Noorwegen, Italië en Frankrijk.

1922

In Zweden gebruikte het Sahlgrenska hospital in Gothenburg voor het eerst Telegeneeskunde, om medisch advies te geven aan zieke of gekwetste zeelui van de nationale handelsvloot.

1923

De Russisch-Amerikaanse ingenieur Vladimir Zworykin (1889-1982) ontwikkelde de buis voor de televisiecamera.

1924

In zijn nummer van april 1924 wijdde het tijdschrift Radio News de hele voorpagina aan de eerste tentoonstelling over Telecare, met de tekening van een arts die zijn patiënt via een ingebouwd TV-scherm in de radio kon zien. De televisie werd echter pas in 1929 uitgevonden.

1925

De Schotse ingenieur John Logie Baird (1888-1946) demonstreerde het draadloze overseinen van de omtrekken van een aantal voorwerpen. In augustus 1927 deed Baird een proef met kleurentelevisie en eentje met stereoscopische televisie.

1930

Nederland startte met radio-medische diensten voor zijn vloot

1931

De Amerikaanse ingenieur Vannevar Bush (1890-1974) ontwikkelde de eerste analoge computer.

1931

Ook Italië bood zijn schepen via de radio medische hulp vanop afstand aan.

1935

In één van zijn kamers in Rome richtte Professor Guido Guida (1897-1969) het Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) op. Dit internationaal medisch centrum bood 24/7 gratis medische hulp aan aan alle internationale schepen via de radio. Met de hulp van enkele prestigieuze artsen uit Rome werd het initiatief erkend en ondersteund. Guglielmo Marconi (1874-1937) werd Ere-Voorzitter van het centrum. Op 7 april 1935 kwam het eerste verzoek om hulp van het stoomschip Perla, dat voor de kust van Dakar in de Atlantische Oceaan lag. In de loop der jaren breidde het CIRM zijn activiteiten uit naar medische hulp voor vliegtuigen en het bijstaan van Italiaanse eilanden. In 1950 werd een officiële VZW opgericht en vanaf 1957 kreeg deze VZW financiële steun van de Italiaanse regering. Op de zeventigste verjaardag in 2005 noteerde het centrum 51.106 interventies op boten.

1943

In Engeland werd 'Colossus' voorgesteld, die eerste digitale computer werd ontwikkeld door de wiskundige Max Newmann (1897-1984) en de technicus Tommy Flowers (1905-1988).

Omdat het gediend had om Duitse boodschappen te decoderen, werd het toestel na de Tweede Wereldoorlog volledig ontmanteld.

extad/peakflowmeter.be