WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Symptomen

De symptomen van astma kunnen variëren van mild tot zeer ernstig.

Het meest typische symptoom van astma is een piepende ademhaling of wheezing.

Sommige mensen hebben slechts af en te last van astma episodes die meestal mild en kortdurend zijn. Tussen deze episodes in kan men een perfect normale ademfunctie hebben.

Mensen met een meer ernstige vorm van astma hebben daarentegen een chronische hoest en wheezing die gepaard gaan met ernstige astma aanvallen.

Veel astma patiënten hoesten enkel 's nachts.

Een ernstige astma aanval kan levensbedreigend zijn! Het is dus erg belangrijk om tijdig de waarschuwingstekens te herkennen en in te grijpen indien men een astma aanval voelt opkomen.

De meeste astma aanvallen gaan gepaard met voorafgaande waarschuwingstekens. Het herkennen van deze tekens en het vroeg behandelen van de symptomen kan astma aanvallen helpen voorkomen of voorkomen dat ze erger worden.

Waarschuwingssignalen

Waarschuwingssignalen en symptomen van astma bij volwassenen kunnen zijn:

  • verhoogde kortademigheid
  • wheezing
  • borstbeklemming of pijn in de borst
  • verstoorde slaap door kortademigheid, hoesten of wheezing
  • verhoogde noodzaak van bronchodilatoren (medicatie die de luchtwegen openen door het omringende spierweefsel te ontspannen)
  • een daling van de piekflow, deze kan gemeten worden met toestellen die de longfunctie meten, zoals een piekflowmeter of een spirometer

Kinderen met astma hebben vaak een hoorbaar fluitende of piepende ademhaling en vaak voorkomende hoest spasmen.

Complicaties

Een onbehandeld astma zal onomkeerbare gevolgen hebben voor de functie van de longen. Het is dus belangrijk om astma tijdig en afdoende te behandelen.

Astma staat in voor belangrijke economische gevolgen, zoals afwezigheid op school of werk, bezoeken aan de spoedafdeling en ziekenhuisopnames.

Allergische rhinitis of hooikoorts is een aandoening die vaak voorkomt bij astma patiënten. Astmapatiënten met allergische rhinitis hebben vaker astma aanvallen dan patiënten zonder hooikoorts.