WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Stralingsziekte

Radioactieve of ioniserende straling brengt veranderingen aan de structuur van atomen aan door er electronen van te ontnemen. Dit gebeurt ook met de atomen en moleculen in het menselijk lichaam. De schade die zo optreedt kan cellen doen afsterven en kan het DNA materiaal in de cellen aantasten. De gevolgen van de celschade zijn sterk afhankelijk van de stralingsdosis en de aard van de straling.

Stralingsziekte is een aandoening die optreedt wanneer iemand kortstondig aan een hoge stralingsdosis wordt blootgesteld. Bij extreem hoge straling kan acute sterfte optreden. Bij lagere dosissen vertoont de patiënt misselijkheid, braken en diarree. Ook kan men in een onderzoek van het bloed een daling van de bloedcellen vaststellen. Hogere stralingsdosissen kunnen ook zenuwsymptomen veroorzaken. Huidletsels als roodheid en jeuk worden dan ook vaak gezien. Deze acute symptomen verdwijnen meestal spontaan na enkele minuten tot dagen.

Twee tot drie weken na de blootstelling aan de straling treden dan nieuwe symptomen op. Bij lage bestralingsdosis treedt moeheid en een daling in de witte bloedcellen op. Hogere dosissen kunnen zich dan uiten in haarverlies, bloedingen en infecties. In de ergste gevallen treedt ernstig braken en diarree op, gepaard met hoge koorts. Hoe hoger de straling, hoe groter de kans dat de patiënt dood gaat. Sterfte treedt meestal op binnen de 2 maanden na de blootstelling aan de straling.

Kanker door radioactiviteit

Hoge dosissen radioactiviteit veroorzaken stralingsziekte, maar ook langdurige blootstelling aan een lage dosis radioactieve straling zijn ongezond: er kan dan schade optreden in het DNA van de cellen.

De schade aan het DNA kan maar beperkt hersteld worden door het lichaam: de cellen zullen afsterven of blijven leven met veranderingen in het DNA tot gevolg: mutaties. Het zijn deze mutaties die lange termijn gevolgen kunnen hebben, met name de ontwikkeling van kanker. De kans dat een bestraald iemand kanker krijgt neemt toe met de duur en de intensiteit van de straling: hoe langer en hoe intensiever de straling, hoe meer DNA schade er optreedt en hoe groter de kans dat een cel met beschadigd DNA een kankercel wordt.

Kanker kan optreden jaren nadat de bestraling plaatsvond.

Artikel met toestemming van de auteur overgenomen van radioactiviteit