WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Deel 1

Hippocrates (460-370 v.C.) verdedigde de zoektocht naar filosofische en praktische instrumenten voor het verbeteren van de Geneeskunde. De Griekse grondlegger van de Geneeskunde beschreef een procedure, waarbij de patiënt geschud werd bij de schouders, terwijl men luisterde naar de geluiden die opstegen uit zijn borst. In het Engels wordt dit 'Hippocratic succussion' genoemd, waarbij men bij een hydropneumothorax of pyopneumothorax een intern, spattend geluid hoort. Hippocrates gebruikte ook een methode waarbij het oor rechtstreeks op de borst werd gelegd, dat vond hij nuttig om de vochtophoping binnen de longen te kunnen opsporen. Door enkel maar met zijn oren te luisteren op de borst van de patiënt, hoorde Hippocrates onthullende geluiden. Hij noteerde het fenomeen in 'De Morbis', maar gedurende de daarop volgende eeuwen was er slechts een handvol mensen die deze observatie ernstig nam. Hippocrates deelde de ziekten ook op in acute, chronische, endemische en epidemische categorieën en gebruikte als eerste de termen 'exacerbatie, recidief, resolutie, crisis, paroxisme, peak en convalescentie'.

In de 16de eeuw noteerde de beroemde Franse chirurg Ambroise Paré (1510-1590):

"Als er binnen de thorax sprake is van lichaamsvochten, kan men geluiden horen zoals die van een halfvolle gorgelende fles."

De uitmuntende Britse wetenschapper William Harvey (1578-1657), die onder meer de ononderbroken circulatie van het bloed in een gesloten systeem bewees, beschreef de structuur en de functie van het hart in zijn lezing van 1616, waarbij hij de beweging van het hart omschreef.

"Twee tikken van een waterblaasbalg om water te doen stijgen. Wanneer er bij iedere beweging van het hart een hoeveelheid bloed geleverd wordt via de venen of de arteriën, kan er binnen de borst een hartslag gehoord worden."

De Italiaanse arts Giovanni Maria Lancisi (1654-1720), was de eerste die de percussie van het borstbeen beschreef. Lancisi werd bekend voor zijn onderzoek over cardiovasculaire ziekten, maar was ook de eerste die een verband legde tussen malaria en muskieten.