WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Deel 1

hippocrates
Hippocrates

Hippocrates (460-370 v.C.), de grondlegger van de Geneeskunde, verdedigde de zoektocht naar filosofische en praktische instrumenten om de Geneeskunde te verbeteren. Hij beschreef een procedure, waarbij de patiënt bij de schouders werd geschud en er geluisterd werd naar de geluiden die opstegen uit zijn borst. In het Engels wordt dit 'Hippocratic succussion' genoemd, waarbij het interne spattend geluid bij een hydropneumothorax of pyopneumothorax gehoord wordt. Hippocrates gebruikte ook een methode waarbij het oor rechtstreeks op de borst werd gelegd, die hij nuttig vond om de ophoping van vocht binnen de longen te kunnen opsporen. Door alleen maar met zijn oren op de borst van de patiënt te luisteren, hoorde Hippocrates onthullende geluiden. Hij noteerde het fenomeen in 'De Morbis', maar gedurende eeuwen was er slechts een handvol mensen die deze observatie als serieus beschouwden. Hippocrates deelde de ziekten ook in acute, chronische, endemische en epidemische categorieën in en gebruikte als eerste de termen 'exacerbatie, recidief, resolutie, crisis, paroxisme, peak en convalescentie'.

Ambroise Paré

In de 16de eeuw noteerde de beroemde chirurg Ambroise Paré (1510-1590) dat

"Als er sprake is van lichaamsvochten binnen de thorax, kan men geluiden horen zoals die van een halfvolle gorgelende fles."

De uitmuntende wetenschapper William Harvey (1578-1657), die onder meer de ononderbroken circulatie bewees van het bloed in een gesloten systeem, beschreef in zijn lezing van 1616 de structuur en de functie van het hart, waarbij hij de beweging van het hart omschreef als

"Twee tikken van een waterblaasbalg om water te doen stijgen”

en noteerde dat

"Wanneer er bij iedere beweging van het hart via de venen of arteriën een hoeveelheid bloed geleverd wordt, kan er binnen de borst een hartslag gehoord worden."

pare
Ambroise Paré
harvey
William Harvey

De Italiaanse arts Giovanni Maria Lancisi (1654-1720), was de eerste die de percussie van het borstbeen beschreef. Lancisi werd bekend voor zijn onderzoek naar cardiovasculaire ziekten, maar was ook de eerste die een verband legde tussen malaria en muskieten.

Giovanni Maria Lancisi
Giovanni Maria Lancisi
extad/peakflowmeter.be