WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Geschiedenis van de Spirometrie en Obstructieve Longziekten

1709

image004_109.jpg

Als hij in bad zat bemerkte de Nederlander Herman Boerhaave (1668-1738), hoogleraar Geneeskunde aan de Universiteit van Leiden,  dat het water steeg bij inademing en daalde bij uitademing

1718

Begin van de jaren 1700 was de Engelse arts James Jurin (1684-1750) de eerste wetenschapper die absolute metingen registreerde van luchtvolumes. Hij mat een tidaal volume van 650 ml en een maximale expiratie van 3610 ml. Hij voerde zijn experiment uit door uit te ademen in een blaas en door het toepassen van de principes van Archimedes (287-212 v.C.) kon hij het luchtvolume meten in de blaas. James Jurin bekleedde een centrale plaats in de Engelse medische en wetenschappelijke kringen. Zijn sterke verdediging van inenting tegen pokken leverde hem een wijdverspreide erkenning op, zowel in Engeland als in het buitenland. Hij was zeven jaar secretaris van de Royal Society en participeerde aan de belangrijkste wetenschappelijke debatten van die periode. De briefwisseling van Jurin levert een schat aan informatie op over de studie van de achttiende eeuwse natuurfilosofie en geneeskunde. Het is een brede en waardevolle collectie brieven, een lijst van publicaties en een kalender van zijn complete correspondentie.

1721

image033.jpg

In 1721 presenteerde de Nederlandse anatoom Frederick Ruysh (1638-1731) in zijn ‘Thesaurus Anatomicus Primus’ de eerste tekeningen van emfyseem.

1727

In de eerste helft van de 18de eeuw bevestigde de Engelse predikant Stephen Hales (1677-1761) Jurin's bevindingen van een maximale expiratie van 3610 ml. Hij registreerde het maximale uitgeademde luchtvolume in een blaas, door volgens het principe van Archimedes (287-212 v.C.) de daaruit volgende waterverplaatsing te meten. Zijn inschatting van wat later de VC (vitale capaciteit) werd genoemd, was 3,6 L. De vroegste longvolumes werden in ATPS waarden (Ambient Temperature, Pressure and Saturation) uitgedrukt, wat zo’n 10% minder is dan volumes bij BTPS (Body Temperature, Pressure and Saturation) waarden. Eigenaardig genoeg zaten de resultaten van Hales verborgen in de monografie 'Vegetable Statics', die vooral gericht was op experimenten met groentesap. Zijn beschrijving van een collectiemethode van gas boven water, was een andere belangrijke bijdrage voor de latere ontwikkeling van de spirometrie. Hij ontwikkelde die echter voor het bestuderen van de verbrandingsproducten van een kachel en blijkbaar gebruikte hij ze nooit voor respiratoire metingen. Zijn belangrijkste fysiologische bijdrage waren de eerste bloeddrukmetingen.

Hales
Stephen Hales
Utube_manometer
U tube manometer

Hij verklaarde de natuur van de respiratoire gassen, waarbij hij een onderscheid maakte tussen hun vrije (gazeuse) en vaste (chemisch gecombineerde) vorm. Tevens toonde hij aan dat het herademen vanuit een gesloten circuit kon uitgebreid worden indien geschikte gasabsorbeerders werden ingeschakeld. Hij vond de pneumatische laagte uit voor het verzamelen van gassen en berekende de oppervlakte van de binnenzijde van de longen. Hij mat de grootte van de alveolen en berekende de tijd die het bloed in de pulmonale capillairen verbleef. De U-buis manometer was ook een van zijn uitvindingen en hij mat de intra-thoracale druk tijdens een normale en een geforceerde ademhaling. Bovendien is Hales bekend om zijn nauwgezette metingen en aandacht voor details, wat vanzelfsprekend zeer belangrijk is bij het bepalen van de correcte absolute metingen van longvolume en longinhoud.

extad/glucose-meter.eu

Bereken Je BMI

Geef je lengte en gewicht:
cm
kg