WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Verwikkelingen

Slaapapnee wordt beschouwd als een ernstige medische toestand die de volgende verwikkelingen kan geven:

 • Cardiovasculaire problemen
  Het plotse verminderen van de zuurstofniveaus in het bloed, die tijdens slaapapnee optreden, verhogen en overbelasten het cardiovasculaire systeem. Bij obstructief slaapapnee kan het risico op hoge bloeddruk (hypertensie) twee- tot driemaal hoger zijn. Hoe ernstiger de slaapapnee, hoe groter het risico op hoge bloeddruk. Bij een onderliggende hartziekte, kunnen deze veelvuldige perioden van lage bloedzuurstof (hypoxie of hypoxemie) leiden tot plotse dood via een cardiaal event. Centraal slaapapnee is gewoonlijk het resultaat, eerder dan de oorzaak van hartziekten. Obstructief slaapapnee verhoogt eveneens het risico op stroke, zonder dat men daarom noodzakelijk hoge bloeddruk moet hebben.
 • Slaperigheid overdag
  Het herhaald ontwaken dat gepaard gaat met slaapapnee maakt normale, versterkende slaap onmogelijk. Mensen met slaapapnee ondervinden overdag dikwijls slaperigheid, vermoeidheid en irriteerbaarheid. Ze hebben concentratiemoeilijkheden en vallen dikwijls in slaap op het werk, terwijl ze naar TV kijken en zelfs tijdens het autorijden. Ze zijn ook irriteerbaar, humeurig en depressief. Kinderen en adolescenten met slaapapnee presteren dikwijls slecht op school of hebben gedragsproblemen.
 • Verwikkelingen met medicatie en chirurgie
  Obstructief slaapapnee is eveneens een bezorgdheid bij bepaalde medicatie en algemene anesthesie. Mensen met slaapapnee kunnen makkelijker verwikkelingen ondervinden na een belangrijke operatie, omdat ze gemakkelijk ademhalingsproblemen krijgen, vooral als ze gesedeerd zijn en op hun rug liggen. Het is dus best de arts voor een operatie in te lichten dat men slaapapnee heeft. Niet gediagnosticeerde slaapapnee is vooral een risico in deze situatie.
 • De slaap-onthouden partners
  Luid snurken kan diegenen die rond u leven een goede rust onthouden en eventueel zelfs de relatie verstoren. Het is niet ongewoon dat een partner naar een andere kamer trekt of zelfs naar een andere verdieping om toch nog te kunnen slapen. Heel wat partners van snurkers wordt immers de slaap onthouden.

Mensen met slaapapnee kunnen eveneens klagen over geheugenproblemen, hoofdpijn ‘s morgens, stemmingswisselingen of depressiegevoelens, ’s nachts dikwijls moeten urineren en zelfs impotentie. Gastro oesofagale reflux disease (GERD) kan meer voorkomen bij mensen met slaapapnee. Kinderen met onbehandelde slaapapnee kunnen hyperactief zijn en kunnen zelfs gediagnosticeerd worden met attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD).