WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Oorzaken

Slaapapnee kan optreden bij jongeren en bij ouderen, mannen of vrouwen, zelfs kinderen kunnen slaapapnee hebben. Maar bepaalde factoren kunnen een verhoogd risico inhouden:

Obstructief slaapapnee

 • Overgewicht
  Vetafzettingen ronde de bovenste luchtwegen kunnen de ademhaling belemmeren. Nochtans heeft niet iedereen met slaapapnee overgewicht. Dunne mensen kunnen deze aandoening eveneens ontwikkelen.
 • Nekomtrek
  De nekmaat kan aanduiden of men ja dan neen een verhoogd risico op slaapapnee heeft. Dat komt omdat een dikke nek de luchtwegen kan verengen en een iniicatie van overgewicht kan zijn. Een nekomtrek groter dan 44 centimeter is geässocieerd met een verhoogd risico op obstructieve slaapapnee.
 • Hoge bloeddruk (hypertensie)
  Slaapapnee is niet ongewoon bij mensen met hypertensie.
 • Verengde luchtwegen
  Men kan erfelijk een natuurlijke enge keel hebben. Of de keelamandelen of keelklieren kunnen groter worden, wat de luchtwegen kan blokkeren.
 • Mannen
  Mannen kunnen waarschijnlijk tweemaal zo veel slaapapnee hebben in vergelijking met vrouwen. Nochtans verhogen vrouwen hun risico bij overgewicht en het risico duikt ook op na de menopause.
 • Ouder worden
  Slaapapnee treedt twee- tot driemaal meer op bij volwassenen ouder dan 65 jaar.
 • Familiale geschiedenis
  Indien er in de familie nog anderen zijn met slaapapnee, verhoogt het risico eveneens.
 • Het gebruik van alcohol, sedativa of tranquilisers. Deze stoffen ontspannen de keelspieren.
 • Roken
  Rokers kunnen waarschijnlijk drie keer zo vlug obstructieve slaapapnee krijgen dan niet-rokers. Roken kan de hoeveelheid inflammatie en de vochtophoping in de bovenste luchtwegen verhogen. Dit risico vermindert als men stopt met roken.

Centrale slaapapnee

 • Mannen
  Mannen ontwikkelen waarschijnlijk meer centrale slaapapnee dan vrouwen.
 • Hartaandoeningen
  Mensen met atriale fibrillatie of congestief hartfalen hebben een groter risico op centraal slaapapnee.
 • Stroke of een hersentumor
  Deze toestanden kunnen de mogelijkheid van de hersenen om de ademhaling te regelen verzwakken.

Complex slaapapnee

Dezelfde risicofactoren als voor obstructieve slaapapnee zijn eveneens risicofactoren voor complex slaapapnee. Bovendien kan complex slaapapnee meer voorkomen bij mensen met hartaandoeningen.