WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Naar de Dokter

Indien men slaapapnee heeft, zoekt men gewoonlijk eerst de huisarts op. In sommige gevallen echter kan men dadelijk doorverwezen worden naar een slaapspecialist. Gezien afspraken kort kunnen zijn en omdat er dikwijls heelwat moet besproken worden is het een prima idee goed voorbereid naar de afspraak te gaan. Hierna wat informatie die kan helpen om goed voorbereid naar de afspraak te gaan, en wat men uiteindelijk van zijn arts kan verwachten.

Wat men zelf kan doen

 • Op de hoogte zijn van enkele restricties voor de afspraak
  Bij het maken van een afspraak is het nuttig om te vragen of men iets op voorhand kan doen, zoals het volgen van een dieet bijvoorbeeld.
 • Alle ervaren symptomen opschrijven, met inbegrip van diegene die op het eerste zicht niets te maken hebben met de reden van het bezoek.
 • Neerschrijven van alle belangrijke persoonlijke informatie, met inbegrip van belangrijke spanningen of recente levenswijzigingen.
 • De lijst van alle genomen medicatie meenemen, evengoed de genomen vitaminen als de voedingssupplementen.
 • Meenemen van een familielid of een vriend, indien mogelijk. Soms is het moeilijk om alle, tijdens de afspraak bekomen informatie te laten doorsijpelen. Iemand die vergezelt kan zich soms dingen herinneren die men zelf niet hoorde of vergat. En gezien de bedpartner gewoonlijk meer op de hoogte is van de symptomen, is het nuttig dat hij of zij die kan opsommen.
 • Alle vragen voor de arts opschrijven
  De tijd bij de arts is gelimiteerd, een vragenlijst voorbereiden helpt dikwijls om alles uit een bezoek te halen. De vragenlijst wordt best zo opgesteld dat de meest belangrijke bovenaan staan en de minder belangrijke onderaan, voor het geval de tijdsduur zou verstreken zijn. Voor slaapapnee zijn de volgende basisvragen belangrijk om stellen:
  • Wat veroorzaakt waarschijnlijk de symptomen of de toestand?
  • Wat zijn buiten deze waarschijnlijke oorzaak, andere mogelijke oorzaken van de symptomen of de toestand?
  • Welke testen zijn nodig?
  • Is de toestand tijdelijk of chronisch?
  • Wat is de beste behandeling?
  • Welk zijn de alternatieven voor de oorspronkelijke aanpak?
  • Hoe kan men andere gezondheidsproblemen het best beheren samen met dit probleem?
  • Zijn er bepaalde restrictives die moeten gevolgd worden?
  • Moet er een specialist geconsulteerd worden en zo ja wat gaat dat kosten?
  • Zijn er brochures of andere informatie beschikbaar? Bestaan er websites?

Naast de voorbereide vragen moet men de arts tijdens de afspraak alles vragen wat men niet goed begrepen heeft.

Wat kan men van de arts verwachten

Waarschijnlijk zal de arts een aantal vragen stellen:

 • Wanneer doken de symptomen voor het eerst op?
 • Zijn de symptomen continu of occasioneel?
 • Hoe ernstig zijn de symptomen?
 • Wat lijkt de symptomen te verbeteren?
 • Wat verergert de symptomen?

Wat kan men inmiddels doen?

 • Trachten op de zijde te slapen
  De meeste vormen van slaapapnee zijn milder als men op de zijde slaapt.
 • Alcohol vermijden kort voor bedtijd
  Alcohol verergert obstructief en complex slaapapnee.
 • Bij slaperigheid niet auto rijden
  Indien men slaapapnee heeft kan men zeer slaperig zijn overdag, waarbij een groter risico op ongevallen met de auto bestaat.