WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Roken en Ziektes

Dat roken slecht is voor de gezondheid zal zelfs de meest verstokte roker niet ontkennen. Er zitten immers meer dan 400 giftige stoffen in een sigaret!

De meeste mensen weten wel dat longkanker vaak een gevolg is van roken en veel mensen zullen ook al gehoord hebben dat roken niet goed is voor het hart.

Maar wist je dat de volgende ziektes ook allemaal een gevolg kunnen zijn van roken?

Longziekten

 • COPD, emfyseem en chronische bronchitis: tot 90% van alle COPD gevallen wordt veroorzaakt door roken
 • astma komt vaker voor bij rokers en tabaksrook kan astma aanvallen (die soms dodelijk kunnen zijn) uitlokken
 • longkanker: de meeste mensen die longkanker krijgen zijn rokers
 • terugkerende infecties van de luchtwegen
 • verergering van astma
 • schade en functieverlies aan de longen

Hart- en Vaatziektes

 • verstoppingen aan de kransslagader van het hart: risico op hartinfarct, angor, plotse sterfte; ongeveer 30% van alle hartinfarcten worden veroorzaakt door roken
 • verstoppingen in slagaders in de hersenen: beroerte (CVA - herseninfarct) met verlammingen, persoonlijkheidsveranderingen, verlies van zintuigen, invaliditeit en plotse dood tot gevolg
 • verstoppingen in de slagaders van de benen - perifeer vasculair vaatlijden: "etalagebenen", gangreen en amputatie
 • verstoppingen in de slagaders van de nieren: verhoging van de bloeddruk en nierfalen
 • verstoppingen van de slagaders van de penis: erectieproblemen
 • hypercholesterolemie: roken veroorzaakt een stijging van de 'slechte' cholesterol
 • hypertensie: verhoogde bloeddruk
 • ziekte van Buerger: ontstekingen van aders, met mogelijk gangreen en amputatie tot gevolg, voornamelijk bij jonge, mannelijke rokers
 • aneurisma (uitstulping) van de aorta met mogelijks bloedingen en plotse sterfte

Kanker

Roken verhoogt aanzienlijk het risico op een hele lijst kankers:

 • longkanker: 90% van alle longkankers worden veroorzaakt door roken!
 • mondkanker: 4x hogere kans bij rokers
 • neus- en sinuskanker
 • keelkanker
 • strottenhoofdkanker, vooral in combinatie met alcoholmisbruik: 9 op 10 gevallen zijn een gevolg van roken en/of alcoholmisbruik
 • slokdarmkanker
 • alvleesklierkanker: 1 op 4 gevallen zijn te wijten aan roken
 • blaaskanker: 4x hogere kans bij rokers
 • maagkanker
 • myeloïde leukemie (beenmergkanker)
 • nierkanker: 2x hogere kans bij rokers
 • baarmoederhalskanker
 • teelbalkanker
 • borstkanker

Nicotine Verslaving 

Nicotine is het chemische product in tabak dat verslavend is en kan even verslavend zijn als cocaïne. Volgende symptomen komen voor bij verslaving aan nicotine:

 • Men kan niet stoppen met roken. De patiënt heeft één of meer ernstige maar succesloze pogingen ondernomen om te stoppen.
 • Men ondervond sterke ontwenningsverschijnselen wanneer men trachtte te stoppen. Pogingen om te stoppen veroorzaakten fysieke tekenen en symptomen van verslaving, zoals verlangen naar tabak, angst, irritatie, rustloosheid, concentratieproblemen, hoofdpijn, slaperigheid, maagongesteldheid zelfs constipatie of diarree.
 • Men blijft roken ondanks de gezondheidsproblemen. Niettegenstaande problemen met longen of hart, kan de patiënt niet stoppen met roken.
 • Men geeft sociale of recreatieve activiteiten op om te kunnen roken. Men gaat niet meer naar bepaalde restaurants of stopte de omgang met vrienden of familie omdat men in die situaties niet kan roken.

Oogproblemen

 • 2 tot 3x hogere kans op cataract (grauwe staar)
 • verhoogde kans op netvliesschade (maculadegeneratie)
 • amblyopie (verminderd zicht, kan uiteindelijk lijden tot blindheid)
 • jeukende en bloeddoorlopen ogen

Voortplantingsstelsel

Vrouwen

 • verminderde vruchtbaarheid
 • vroegere menopauze

Mannen

 • mogelijks een verminderde vruchtbaarheid
 • daling van het aantal zaadcellen
 • erectieproblemen (zie onder hart- en vaatziektes)

Baby's en Foetussen

 • meer kans op sterfte van de foetus tijdens de zwangerschap
 • lager geboortegewicht van de baby
 • hogere kans op wiegendood van de baby indien de moeder rookt

Andere ziektes

 • maag- en darmzweren
 • verergering van osteoporose en verhoogde kans op botbreuken
 • vlekken op tanden en tandvlees
 • periodontale ziekte: tandvleesontsteking, stinkende adem en tandverlies
 • blekere huid met meer rimpels door verlaagde bloedtoevoer naar de huid
 • slechtere wondheling (oa. na chirurgie)
 • verminderde immuniteitsreacties
 • meer kans op complicaties en sterfte na chirurgie
 • verlaging van het gehalte aan vitamine A in het bloed
 • verhoogde kans op de ziekte van Alzheimer en dementie bij mensen met een bepaald gen

Rokers nemen 25% meer ziekteverlof dan niet-rokers en leven gemiddeld 10 tot 15 jaar minder lang dan niet-rokers.

Deze negatieve effecten van roken zijn nog merkbaar jaren na het stoppen.

Jammer genoeg is roken niet enkel slecht voor de roker zelf. Er zijn ook de negatieve gevolgen van passief roken voor de mensen in zijn omgeving.

Grote delen van dit artikel zijn overgenomen met toestemming van longen.org