WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Argumenten Pro

Verstokte rokers komen vaak met argumenten aanlopen die hun verslaving vergoelijken of die een eventueel rookverbod zouden weerleggen. We zetten de vaakst gehoorde excuses even op een rij met hun tegenargumenten:

Als men het roken verbiedt, moet men alcohol en ongezond eten ook verbieden

Dit is een typisch voorbeeld van wat men een whataboutism noemt: een drogredenering die geen weerlegging is, maar de aandacht afleidt van de discussie.

Er zijn verschillende redenen waarom dit argument niet opgaat:

 • alcohol en ongezond eten berokkenen in tegenstelling tot roken geen schade aan anderen
 • alcohol en ongezonde voeding zijn niet per definitie slecht voor de gezondheid: indien met mate genuttigd kan alcohol zelfs een positieve invloed hebben op hart- en vaatziekten. Ons lichaam kan "ongezond eten" (veel vet en suikers) wel verwerken indien het met mate wordt ingenomen. Roken is altijd slecht, en niet enkel voor de roker.

Als ik ongezond wil leven dan moet ik dat kunnen!

Dit klopt! De individuele vrijheid van een mens is een verworven recht in de moderne democratie.
Helaas is roken niet enkel ongezond voor de roker, maar ook voor de mensen in zijn omgeving.
Passief roken kan een hele lijst van ziektes veroorzaken waarvan er een aantal dodelijk zijn.

Een sterk tegenargument is dan ook: "Als ik gezond wil leven, dan moet ik dat kunnen (door niet te moeten meeroken)!"

Dronken bestuurders berokkenen ook - soms zeer ernstige - schade aan anderen

Opnieuw een whataboutism.

Deze stelling klopt uiteraard: het is dan ook ten strengste verboden en er staan zeer zware straffen op dronken rijden. Roken daarentegen berokkent ook schade aan anderen maar is wel toegestaan.

Door de hoge taksen op sigaretten brengen rokers de staat meer op dan dat ze kosten

Indien men het feit dat roken schadelijk is voor anderen buiten beschouwing laat en men zuiver economisch redeneert is het niet duidelijk of dit waar is of niet.

Rokers zijn omwille van de taksen op tabaksproducten inderdaad een grote bron van inkomsten voor de staat. Langs de andere kant zijn er ook gigantische economische en gezondheidskosten verbonden aan het roken.

Verschillende studies die het onderwerp zuiver economisch bestudeerden kwamen tot tegenstrijdige besluiten, afhankelijk van welke parameters men allemaal in rekening bracht.

De economische baten van het roken voor de maatschappij zijn duidelijk: op elk pakje sigaretten heft de staat taksen die meer dan de helft van de aankoopprijs van het product omvatten.

Daarbij is het bewezen dat rokers gemiddeld 10 tot 15 jaar minder lang leven dan niet-rokers. Dit betekent minder pensioenuitgaven voor de staat. De tabaksindustrie stelt ook mensen te werk.

De kosten die verbonden zijn aan het roken zijn vaak duidelijk, maar er zijn ook een heleboel verborgen kosten die men mee moet rekenen om een correct beeld te krijgen.
De belangrijkste kosten die verbonden zijn aan roken zijn:

 • Gezondheidskosten
  Dat roken ziektes veroorzaakt of verergert staat vast. De kosten die hieraan verbonden zijn kunnen erg hoog oplopen. Sommige van deze ziektes - zoals COPD en longkanker - zijn zeer duur voor de maatschappij en zijn bijna altijd te wijten aan het roken. Indien iedereen collectief zou stoppen met roken zouden deze ziektes (en hun bijhorende kosten) bijna niet meer voorkomen. 
 • Werkverzuim
  Kosten ten gevolge van ziekte behelzen niet enkel ziekenhuis- en dokterskosten, maar ook gederfde inkomsten uit arbeid. Volgens één Amerikaanse studie liggen deze kosten op $1.760 per roker en per jaar.
 • Productiviteit op het werk
  Studies hebben uitgewezen dan rokers gemiddeld minder productief zijn dan niet-rokers. Denk alleen al maar aan de rookpauzes die door vele bedrijven worden toegestaan.
 • Kosten van het meeroken
  Uiteraard moet men ook de kosten van het meeroken meerekenen om een totaal beeld te verkrijgen van de kosten van het roken.

Als men roken verbiedt moet men ook auto's verbieden, want die brengen door hun uitlaatgassen ook schade toe aan anderen

Whataboutism nummer 3 in deze lijst.

Auto's veroorzaken inderdaad schade aan anderen door uitlaatgassen. Toch moet dit argument genuanceerd worden:

 • Het is niet omdat er "iets slecht" toegestaan is dat men andere zaken die invloed hebben op de gezondheid niet mag aanpakken.
 • De gezondheidseffecten van fijn stof zijn nog niet helemaal duidelijk en zijn niet enkel te wijten aan het verkeer, maar ook aan onder andere de industrie. Bovendien is het moeilijk om de gevolgen van één enkele factor (het autoverkeer) in het geheel van alle oorzaken van luchtverontreiniging te bepalen.
 • Het is niet mogelijk om alle autoverkeer te verbieden: er zijn momenteel geen alternatieven en de economische schade zou gigantisch zijn. 
 • Auto's worden steeds milieuvriendelijker en er wordt volop naar alternatieven gezocht voor de huidige motors. 

Roken is niet slecht voor de gezondheid want mijn grootvader rookte als een Turk en is desondanks 92 jaar geworden

Deze stelling druist in tegen alle regels van de statistiek: het is niet omdat er rokers zijn die nooit last krijgen van de negatieve effecten dat dit opgaat voor alle rokers. Het is bewezen dat roken een heleboel ziektes veroorzaakt. Dit wil niet zeggen dat alle rokers deze ziektes krijgen. Rokers hebben echter wel een grotere kans op het krijgen van bepaalde ziektes.

Een andere variant van deze uitspraak is: "Roken veroorzaakt geen longkanker want mijn tante/oom/grootmoeder/... is gestorven van longkanker en die had nooit gerookt". Het is niet zo dat roken de enige oorzaak is van longkanker maar het is wel de meest voorkomende oorzaak. Bovendien is het goed mogelijk dat tante/oom/grootmoeder longkanker heeft gekregen omdat hij/zij meerookte.

Volgens dezelfde logica zou men na het éénmaal opwerpen van een muntstuk kunnen zeggen dat het nooit "kop" kan zijn, want nu was het "munt".

Meeroken is niet slecht voor de gezondheid

Dit is een argument dat ook soms wordt aangehaald door verstokte rokers. De argumentatie (als die er al is) is dan vaak dat de "anti-tabakslobby" deze onwaarheid zou verspreiden.

Los van het feit dat de "anti-tabakslobby" een erg vaag gedefinieerde term is en het niet duidelijk is wie tot deze lobby zou behoren (als ze al bestaat) en waarom de mensen erachter voordeel zouden hebben bij het verbieden of ontraden van het roken en los van het feit dat de tabakslobby wel degelijk bestaat en zéér kapitaalkrachtig is (in 2008 spendeerde de tabakslobby meer dan 29 miljoen dollar in de VS) zijn er erg veel wetenschappelijke studies; die de negatieve effecten van meeroken aantonen.