WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Preventie

De beste preventie of het voorkómen van astma aanvallen bestaat erin de veroorzakende allergenen of irriterende stoffen te vermijden. Dit kan echter een echte uitdaging of zelfs onmogelijk zijn: er zijn immers duizenden stoffen die astma aanvallen kunnen uitlokken. Belangrijke allergenen en irriterende stoffen - zoals huisstofmijt, pollen of koude lucht - zijn daarenboven zeer moeilijk te vermijden.

Het voorkomen van astma aanvallen zal vaak neerkomen op de volgende stappen:

Allergenen Vermijden

Jammer genoeg worden astma aanvallen nogal eens veroorzaakt door huisdieren. Het kan dan ook helpen om er geen te houden. Katten, honden en vogels geven vaak problemen.

Een propere omgeving helpt het aantal allergenen te verminderen. Goed poetsen is dan ook de boodschap!

Inspanningen in koude lucht zijn te vermijden.

Astma Actie Plan

Veel patiënten hebben baat bij een geschreven astma actie plan, waarin in detail uitgelegd staat wanneer men welke medicatie moet nemen voor het onder controle te houden van de ziekte en hoe men moet omgaan met astma aanvallen.

Ademhalingsfunctie Meten

Gezien een achteruitgang van de longfunctie vaak het eerste symptoom is van een nakende astma aanval, zal de astma patiënt er baat bij hebben om de longfunctie regelmatig zelf te meten door middel van een piekstroommeter of een spirometer.

Aanvallen zo snel mogelijk behandelen

Bij de eerste tekens van een astma aanval moet men zo snel mogelijk handelen. Indien men vroeg ingrijpt zal de aanval minder ernstig zijn en is vaak minder medicatie nodig.

Inspanning

Astma aanvalllen worden vaak uitgelokt door fysieke inspanning. Dit betekent echter niet dat men een sedentair leven moet leiden! Vaak kan men baat hebben met regelmatige fysieke inspanningen. Zwemmen is een sport die relatief weinig problemen geeft voor astma patiënten. Elke vorm van fysieke activiteit moet echter met een arts besproken worden.