WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Patellafemoraal Syndroom

Het patellofemoraal syndroom of patellofemoraal pijn syndroom is een aandoening van het kniegewricht. De naam is ontleend aan de Latijnse woorden voor knieschijf (patella) en dijbeen (femur).

De oorzaak is vaak overbelasting van de knie. Ook na een verwonding kan het optreden. Het kraakbeen van de knieschijf is beschadigd. Bij een andere vorm schuift de knieschijf niet goed in de groeven van het dijbeen. Men is er niet uit of het hier om 2 verschillende aandoeningen gaat.

Patellofemoraal syndroom komt meestal voor bij adolescenten en jong-volwassenen en vaker bij vrouwen. Beoefenaars van loop- en springsporten zijn er gevoeliger voor.

Symptomen

Patellofemoraal syndroom is gekenmerkt door een zeurende pijn aan de voorkant van de knie. De pijn verergert bij bepaalde bewegingen zoals trappen lopen of door de knieën buigen.

Diagnose

De diagnose van patellofemoraal syndroom wordt gesteld tijdens een klinisch onderzoek.

Om andere knie-aandoeningen uit te sluiten kan men beslissen om beeldvormende technieken zoals radiografie, CT scan of MRI scan uit te voeren.

Behandeling

De behandeling kan bestaan uit een combinatie van:

  • rust
  • ijs
  • taping
  • brace
  • het vermijden van de activiteiten die de pijn verergeren
  • pijnstillende en ontstekingsremmende medicijnen
  • oefeningen onder begeleiding van een fysiotherapeut of kinesist 

Soms is een chirurgische ingreep nodig om beschadigd kraakbeen te verwijderen. Meestal gebeurt dit met een kijkoperatie.