WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Oorzaken

Het juiste ontstaansmechanisme van astma is nog niet exact gekend. Toch weet men dat astma wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van omgevinsfactoren en genetische voorbeschiktheid. Astma treedt meer op in bepaalde families dan in andere. Indien één van beide ouders astma had, is de kans ongeveer 50% dat het kind de ziekte ook krijgt. Indien beide ouders astma hadden wordt deze kans zelfs 70%.

Veelvuldige infecties van de luchtwegen op jonge leeftijd en chronische blootstelling aan tabaksrook ('meeroken') of allergenen kan de kansen op het ontwikkelen van astma verhogen.

Risicofactoren voor Astma

Astma schijnt vaker voor te komen bij bepaalde bevolkingsgroepen. De volgende zaken zijn allemaal risicofactoren voor het ontwikkelen van astma:

 • leven in de stad
 • blootstelling aan tabaksrook (meeroken)
 • blootstelling aan bepaalde chemicaliën op het werk: boeren, kappers en fabrieksarbeiders hebben vaker astma dan andere mensen
 • één of twee ouders hebben met astma
 • luchtweginfecties tijdens de kindertijd
 • laag geboortegewicht
 • zwaarlijvigheid
 • reflux

Astma komt op jonge leeftijd vaker voor bij jongens dan bij meisjes, maar op volwassen leeftijd meer bij vrouwen dan bij mannen.

Astma Allergenen

Allergenen zijn stoffen die een allergische reactie kunnen opwekken. Allergisch astma is de belangrijkste vorm van astma.

Niet alle mensen met astma reageren op dezelfde allergenen.

Alergenen die vaak astma kunnen veroorzaken zijn:

 • pollen en stuifmeel
 • huisstofmijt
 • dierlijke huidschilfers (bijvoorbeeld van honden of katten)
 • schimmels

Irriterende Stoffen

Naast allergisch astma, kan astma ook veroorzaakt worden door irriterende stofffen. De belangrijkste oorzaken in deze groep zijn:

 • luchtvervuiling
 • tabaksrook
 • sommige sterk geurende stoffen

Andere oorzaken van astma aanvallen zijn:

 • fysieke inspanning (=inspanningsastma)
 • infecties van de luchtwegen
 • sterke emoties of stress
 • koude lucht
 • sommige medicamenten