WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Omgeving

Omgevingsziekten zijn  ziektes die ontstaan ten gevolge van blootstelling aan schadelijke invloeden van de omgeving.

Het lichaam kan schadelijk beïnvloedt worden via de voeding, door straling (UV-straling, radioactieve straling,...) of door giftige stoffen (toxines - zware metalen, chemische produkten in huishoudmiddelen,...).

Enkele belangrijke omgevingsziektes zijn:

  • Asbestziektes
    Ziektes en asbest: asbestose, longkanker, mesothelioom, pleura verdikking, pleuritis
  • Stralingsziekte
    Stralingsziekte treedt op na blootstelling aan ioniserende of radioactieve straling
  • Stevens-Johnson syndroom
    Het Stevens-Johnson syndroom is een zeldzame maar ernstige reactie van huid en slijmvliezen op infectie of medicatie. De aandoening leidt tot het afsterven van grote delen huid en vergt een langdurig herstel.