WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Mesothelioom

Mesothelioom of mesothelioma is kanker van het longvlies (de pleura of pleuraal mesotheel) of het buikvlies (het peritoneum of peritoneaal mesotheel). Mesothelioom is zeldzaam en wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door blootstelling aan asbest.

De asbestdeeltjes prikkelen de cellen zodanig dat er genetische veranderingen optreden met kanker tot gevolg.

Mesothelioom kan al optreden na een vrij korte blootstelling aan asbest, maar de kans op het ontwikkelen van de kanker is groter naarmate de concentratie of de duur van blootstelling toenemen.

Mesothelioon is een beroepsziekte: asbest blootstelling komt vaak voor op het werk. Risicosectoren zijn de scheepsbouw en de verwarmingsindustrie.

Net als bij asbestose zijn de eerste ziektetekens meestal pas zichtbaar tot tientallen jaren na blootstelling.

Symptomen

De eerste symptomen van mesothelioom zijn vaak pijn of een onaangenaam gevoel in de borstkas, hoesten  en kortademigheid.

Later treden vermoeidheid en vermageren op.

Indien de tumor op de slokdarm drukt kunnen er slikproblemen optreden.

Zelden ziet men een misvorming van of zwelling op de borstkas.

Diagnose

Indien de arts een vermoeden heeft van mesothelioom zal hij een radiografie van de long aanvragen. De resultaten hiervan vergen meestal een bijkomende CT-scan van de borstkas.

Om de diagnose te bevestigen kan ook nog een longbiopsie genomen worden, waarbij men een stukje longweefsel gaat wegnemen voor microscopisch onderzoek.

Behandeling

Mesothelioom is niet te genezen.

Mesothelioom wordt meestal palliatief behandeld met pijnstillers. Operatief ingrijpen heeft weinig zin.

Chemotherapie kunnen een kortstondige verbetering van de klachten geven.

Prognose

De prognose is slecht: mesothelioom is een fatale ziekte.

De overlevingstijd is sterk afhankelijk van de ernst van de ziekte tijdens de diagnose.