WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

MERS virus

Het MERS virus of Middle East respiratory syndrome coronavirus is een virus dat in 2012 werd ontdekt in het Midden-Oosten. MERS veroorzaakte er een uitbraak in Saoudi-Arabië, Libanon, Qatar, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten, Iran, Egypte en Jordanië. Het virus infecteerde tot nog toe 1280 patiënten (8 juni 2015) waarvan er 449 stierven, een sterftegraad van 35%.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de infectie wordt opgelopen. Het virus werd ontdekt in kamelen en vermoedelijk zijn zij de bron van infectie voor mensen.

Overdracht van mens op mens is mogelijk door intens contact, maar is minder frequent en treedt voornamelijk op in ziekenhuizen.

De ziekte werd verspreid naar enkele andere landen - ook in Europa - door het reizen van geïnfecteerde mensen. Deze besmettingen leidden echter niet tot uitbraken.

In mei 2015 werd de ziekte verspreid naar Zuid-Korea waar momenteel een uitbraak heerst en reeds 70 mensen besmet raakten waarvan er 15 stierven.

Het virus is verwant aan een ander bekend coronavirus. Het SARS virus dat in 2002 en 2003 meer dan 8000 mensen besmette, vooral in China en Hong Kong gaat gemakkelijker over van mens tot mens maar is minder dodelijk: minder dan 10% van de besmettingen leidt tot sterfte.

Symptomen

Sommige mensen hebben geen of milde symptomen na besmetting met het MERS virus, maar meestal leidt MERS tot een longontsteking met zeer ernstige ademhalingsklachten en koorts. Patiënten zullen hoesten, kortademigheid zijn en ademhalingsproblemen krijgen.

Soms komen andere klachten voor zoals diarree, misselijkheid, braken en nierfalen.

In ongeveer 35% van de gevallen is MERS dodelijk.

Diagnose

De diagnose van MERS kan worden vermoed aan de hand van de symptomen en een voorgeschiedenis van recent reizen in aangetaste gebieden.

De diagnose wordt bevestigd door het aantonen van het virus in een laboratorium.

Behandeling

Er bestaat geen behandeling die het virus aanpakt. De behandeling van MERS is ondersteunend en bestaat uit het toedienen van vocht via een infuus, bestrijden van koorts en pijn en beademing.

Preventie

Hoewel de ziekte niet makkelijk van mens tot mens overgaat is het uiteraard zeer belangrijk om overdracht te vermijden. Zieken worden in quarantaine geplaats en gezondheidswerkers moeten een strikte hygiëne in acht nemen bij contact.