WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Passief Roken

Dat roken slecht is voor de gezondheid kan niemand meer ontkennen. De laatste jaren wordt steeds meer aandacht geschonken aan de gevolgen van meeroken of passief roken: het inademen van andermans tabaksrook. We zetten de mogelijke gevaren hiervan op een rijtje.

Gevolgen van Passief roken

Kinderen

Kinderen die opgroeien in een huis waar één of beide ouders roken hebben meer kans op de ontwikkeling van verschillende ziektes:

 • kinderen waarvan de moeder rookt tijdens de zwangerschap hebben een lager geboortegewicht en meer kans op premature geboorte en sterfte tijdens de zwangerschap
 • 3 tot 4 keer hogere kans op wiegendood
 • kinderen onder 2 jaar oud hebben een grotere kans op infecties aan de ademhalingswegen
 • 2 maal meer kans op astma, astmatische bronchitis en allergieën
 • chronische ontsteking aan het middenoor
 • vertraagde groei van de longen
 • leerproblemen
 • kleinere lengte bij volwassenheid
 • 2 maal grotere kans om zelf roker te worden op latere leeftijd indien beide ouders roken

Volwassenen

 • irritatie van ogen, neus en keel
 • hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid
 • verergering van astma en allergieën
 • 10 tot 30% hoger risico op longkanker: jaarlijks sterven er 3000 Amerikanen aan longkanker ten gevolge van meeroken
 • COPD en bronchitis
 • longinfecties
 • hoger risico op borstkanker
 • hoger risico op sterfte van de foetus bij zwangere vrouwen die passief roken
 • kanker van sinussen
 • verhoogd risico op hart- en vaatziekten
Grote delen van dit artikel zijn overgenomen met toestemming van longen.org