WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Lupus

Lupus erythematosus of kortweg lupus is een auto-immuunziekte: een ziekte waarbij het afweersysteem reageert tegen de lichaamseigen cellen.

De oorzaak is niet duidelijk maar er lijkt een familiale aanleg te bestaan.

Lupus kan worden uitgelokt door een trigger in de omgeving, zoals zonlicht of het innemen van sommige medicijnen.

Vrouwen zijn meer vatbaar voor lupus dan mannen en meestal begint de ziekte op de leeftijd van 15 tot 40 jaar.

Zwarten en Aziaten zijn meer vatbaar dan blanken.

Symptomen

Lupus kan een hele reeks van symptomen veroorzaken. Het ziektebeeld kan heel gevarieerd zijn.

De tekenen kunnen plots optreden of geleidelijk ontstaan en kunnen tijdelijk of levenslang aanwezig blijven. Meestal ontstaan er periodes waarin de ziekte opflakkert, afgewisseld met periodes van milde of geen symptomen.

De verschijnselen van lupus hangen samen met de organen die aangetast zijn. De aangetaste organen verschillen van patiënt tot patiënt.

De meest voorkomende symptomen zijn:

 • vermoeidheid
 • koorts
 • gewrichtspijn, stijfheid en zwelling
 • vlindervormige uitslag op het gezicht (wangen en neus): vlinderexantheem
 • huidletsels die erger worden bij blootstelling aan zonlicht
 • haarverlies
 • kortademigheid
 • vingers en tenen die wit of blauw worden bij koude of bij stress
 • pijn op de borst
 • droge ogen
 • hoofdpijn
 • geheugenverlies
 • zweren op de slijmvliezen (vb. in de mond)
 • spierpijnen

Lupus kan ernstige gevolgen hebben als de inwendige organen aangetast zijn:

 • Nieren
  Nierfalen is een belangrijke en mogelijks dodelijke complicatie van lupus.
 • Hersenen
  Aantasting van de hersenen kan leiden tot geheugenverlies, duizeligheid, hoofdpijn en zelfs beroerte en epileptische aanvallen.
 • Bloed en vaten
  Lupus kan leiden tot ontsteking van de bloedvaten (vasculitis) en bloedarmoede (anemie).
 • Longen
  Aantasting van de longen leidt tot kortademigheid en ontsteking van het longvlies
 • Hart
  Ontsteking van het hartvlies en verhoogde kans op hartaanvallen

Daarnaast hebben mensen met lupus ook een verhoogde kans op infecties en op kanker: de ziekte en ook de behandeling verzwakken het immuunsysteem.

Lupus geeft ook een grotere kans op afsterven van de dijbeenkop (avasculaire necrose). 

Zwangere vrouwen met lupus hebben een hogere kans op een miskraam.

Discoïde Lupus

Discoïde lupus is een specifieke vorm van lupus op de huid die vooral het gezicht aantast. Er ontstaan dan rode, schilferige of korstige, schijfvormige plekken die littekens kunnen vormen. Discoïde lupus kan alleen voorkomen of als onderdeel van systemische lupus.

Diagnose

De diagnose van lupus is vaak moeilijk te stellen omdat de ziekte een sterk variërend ziektebeeld geeft en vaak sterk lijkt op andere ziektes.

Er bestaat ook geen test die lupus onomstotelijk aantoont. Vaak wordt de diagnose van lupus gesteld door een combinatie van bloed- en urinetesten, symptomen, klinisch onderzoek en het uitsluiten van andere ziektes.

Behandeling

De auto-immune reactie kan tegengegaan worden met medicijnen die de lichaamsafweer onderdrukken, zoals onder andere corticosteroïden. Deze medicijnen hebben echter nevenwerkingen.

Afhankelijk van de aangetaste weefsels en de symptomen kunnen ook andere medicijnen genomen worden.

Het is erg belangrijk om altijd eerst met een arts te overleggen!

Bij huidletsels is het aan te raden om de blootstelling aan zonlicht te beperken.

Lupus is een risicofactor voor het ontwikkelen van cardiovasculaire ziekte. De preventieve maatregelen voor hart- en vaatziekten zijn dan ook van toepassingen, vooral: rookstop, gezond dieet met matig zout en vetten en voldoende lichaamsbeweging.