WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Locked-in syndroom

Het locked-in syndroom is een toestand waarbij de patiënt zich bewust is van zijn omgeving, maar zich niet meer kan bewegen of communiceren omwille van een volledige paralyse. Men is als het ware opgesloten in het eigen lichaam.

Dit is een andere toestand als coma waarbij de patiënt niet meer bij (volle) bewustzijn is. Soms spreekt men van pseudo-coma.

Locked-in syndroom kan veroorzaakt worden door ernstige hersenschade, aandoeningen van het circulatoir stelsel, sommige zenuwziektes, overdosis van bepaalde medicatie, MS en ALS (Amyotrofe laterale sclerose).

Bij locked-in syndroom is er hersenschade aan de lagere hersendelen, maar werkt de hersencortex - die het bewustzijn bevat - nog perfect.

Symptomen

De symptomen zijn quadriplegie (verlamming van het volledige lichaam) en onmogelijkheid te spreken. De oogspieren werken meestal wel nog en vaak leren patiënten te communiceren door met de ogen te knipperen. Indien ook de oogspieren verlamd zijn spreekt men van total locked-in syndroom.

Behandeling

De behandeling bestaat uit het aanpakken van de symptomen. De hersenschade is meestal onherstelbaar. Er zijn zeer zeldzame gevallen bekend waar de enige beweging terugkomt. De meeste patiënten sterven binnen enkele maanden na het optreden van locked-in syndroom. Sommigen overleven de aandoening veel langer.