WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Leaky gut

Het leaky gut syndroom of lekke darm syndroom is eeen aandoening die niet door de klassieke geneeskunde aanvaard wordt.

Het zou een aandoening zijn waarbij de darm te doorlaatbaar is (hyperpermeabel). Normaal worden de darmcellen stevig bij elkaar gehouden door een zonula occludens die waterdicht is. Bij leaky gut zou deze zonula occludens niet meer goed werken.

Men stelt dat de oorzaak ligt in blootstelling aan toxines, parasieten, infectie, medicatie of slecht dieet. De aandoening zou dan toelaten dat substanties zoals toxines, bacteriën, onverteerd voedsel en grote molecules door de darmwand kunnen dringen.

Er worden ook links verondersteld met andere (darm)ziektes zoals prikkelbare darm syndroom, bacteriële overgroei, maar ook andere ziektes zoals astma, diabetes en auto-immune ziektes.

Vage darmklachten zoals buikpijn, gewichtstoename, spijsverteringsstoornissen, maar ook spier- en gewrichtspijn, hoofdpijn, huiduitslag, depressie en astma worden door beoefenaars van alternatieve geneeskunde soms toegewezen aan leaky gut syndroom.

Er zijn tot op heden geen wetenschappelijke bewijzen gevonden van het bestaan van de ziekte.