WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Kinderziektes

De term kinderziektes wordt gebruikt voor ziektes aan die vaak voorkomen bij kinderen, veroorzaakt worden door een virus en normaal een levenslange immuniteit geven nadat een infectie werd doorstaan. 

De klassieke kinderziektes zijn:

Roodvonk wordt ook vaak in dit rijtje geplaatst maar wordt veroorzaakt door een bacterie en veroorzaakt geen levenslange immuniteit na infectie.

Tegen de meeste kinderziektes kan worden gevaccineerd.