WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Indeling

Het Global Initiative for Asthma of GINA is een wereldwijde organisatie van astma specialisten. Zij onderscheiden verschillende gradaties van astma. Deze indeling is van belang voor de behandeling van astma.

Afhankelijk van de ernst en de frequentie van de symptomen kan men astma classificeren in de volgende indelingen:

Mild Intermitterend Astma

Dit is de mildste vorm van astma.

Men spreekt van mild, intermitterend astma als de ziektetekens niet vaker voorkomen dan éénmaal per week overdag en niet meer dan 2 maal per maand 's nachts.

Mild Persisterend Astma

Mensen met mild persisterend astma hebben meer dan éénmaal per week symptomen, maar minder dan éénmaal per dag en meer dan 2 maal per maand 's nachts.

Matig Persisterend Astma

Een patiënt met matig persisterend astma heeft elke dag en meer dan éénmaal per week ook 's nachts last van symptomen.

Ernstig Persisterend Astma

Dit is de meest ernstige vorm. Deze mensen hebben meestal elke dag meermaals symptomen en ook vaak 's nachts ziektetekens. Hun fysieke activiteit is verminderd door het astma.

In feite houden de GINA criteria ook nog rekening met de longfunctie.