WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Hypertensie

Hypertensie of verhoogde bloeddruk heeft men wanneer de bloeddruk gedurende een deel van de dag hoger is dan de vooropgestelde waarden. Bij een normale patiënt is de bloeddruk minder dan 140/90. Verschillende meningen bestaan over het aantal uren per dag dat de bloeddruk onder de referentiewaarden moet liggen. Ook de leeftijd speelt een rol bij het vaststellen van referentiewaarden: zo hebben mensen ouder dan 60 jaar hogere referentiewaarden.
Uw arts kan u het beste hierover inlichten.

Een hulpmiddel om tot een juiste diagnose te komen is het gebruik van een 24 uren bloeddrukholter. Dit toestel meet de bloeddruk 2 tot 6 maal per uur gedurende 24 uren. De arts heeft hiermee een beter beeld van de schommelingen van de bloeddruk van de patiënt gedurende de dag.

Oorzaken van hypertensie

De meest voorkomende oorzaak van hypertensie is de essentiële hypertensie: verhoogde bloeddruk zonder dat er een reden (onderliggende ziekte) hiervoor gevonden wordt. Ongeveer 95% van alle gevallen van hypertensie zijn essentiële hypertensie. Het juiste werkingsmechanisme van deze aandoening kent men niet, maar ongetwijfeld spelen er erfelijke oorzaken mee, aangezien dit een familiale aandoening blijkt te zijn. Ook de levensstijl zou een belangrijke rol spelen.

Minder voorkomende oorzaken van een verhoogde bloeddruk kunnen zijn: hormonale aandoeningen (oa. diabetes), nierziekte en aandoeningen van de bloedvaten.

Overmatige alcoholconsumptie verhoogt ook de bloeddruk.

De prevalentie (het voorkomen) van hypertensie stijgt met de leeftijd en is hoger bij zwaarlijvige mensen.

Duursporters hebben een lagere bloeddruk dan andere mensen.

Witte Jas Hypertensie

White Coat Hypertension of witte jas hypertensie is een fenomeen dat zich voordoet bij vele patiënten. De aanwezigheid van een arts lokt bij vele mensen een (onbewuste) spanning uit. Deze stress veroorzaakt een verhoging van de bloeddruk, zodat men verkeerdelijk kan denken dat de patiënt hypertensie of hoge bloeddruk heeft.

De enige mogelijkheid om een onderscheid te maken tussen white coat hypertension en werkelijk verhoogde bloeddruk (een verhoging van de waarden bij een patiënt in volledige rust) is het nemen van de bloeddruk door de patiënt thuis met een elektronische bloeddrukmeter of een 24 uren bloeddrukholter.