WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Hepatitis

Hepatitis betekent ontsteking van de lever. Er bestaan verschillende soorten van besmettelijke hepatitis: hepatitis A, B en C.

Het hepatitis virus vermenigvuldigt zich in de levercellen waardoor er leverschade kan ontstaan. Vooral hepatitis B komt zeer vaak voor in ontwikkelingslanden: naar schatting 2 miljard mensen zijn wereldwijd al besmet geweest met dit virus!

Typisch wordt deze virussen overgedragen door:

  • contact met bloed: besmette naalden (de ziekte komt vaak bij druggebruikers voor), transfusie met besmet bloed (in ontwikkelingslanden), tatoeages en piercings geplaatst met besmet materiaal
  • van moeder op baby tijdens de bevalling
  • geslachtsgemeenschap (niet zeker voor hepatitis C)
  • door slechte hygiëne (enkel hepatitis A)

Symptomen

Hepatitis kan zonder symptomen overgaan, maar meestal treden in de acute fase vage symptomen op zoals verlies van eetlust, misselijkheid, braken, spierpijn, gewrichtspijn, donkere urine en soms ook geelzucht. De symptomen kunnen weken tot maanden duren en gaan dan meestal vanzelf weg.

Soms treedt echter een zeer ernstige plotse leverontsteking op met mogelijks leverfalen en de dood tot gevolg.

Meestal treedt spontane genezing op na deze acute fase, maar in sommige gevallen evolueert de ziekte tot chronische hepatitis.

Chronische hepatitis kan vaak zonder symptomen of met vage klachten aanslepen. Het gevaar bestaat er echter in dat na verloop van jaren (soms tientallen jaren) cirrose (vorming van littekenweefsel in de lever met functieverlies) of leverkanker optreedt. Chronische hepatitis treedt relatief vaker op bij hepatitis C infecties.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld door het aantonen van virusdeeltjes of antistoffen in het bloed.

Behandeling

De meeste gevallen genezen spontaan binnen enkele weken tot maanden. Bij chronische hepatitis en bij mensen met immuniteitsproblemen - zoals bij AIDS - kan men behandelen met antivirale medicatie en medicatie die een invloed heeft op de immuniteit.

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen!

Er bestaan vaccins tegen hepatitis A en hepatitis B. Het is aan te raden zich te laten vaccineren bij reizen naar Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Veilig vrijen, bloedcontact vermijden en hygiëne helpen veel leed te voorkomen.