WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

HELLP

Het hellp syndroom is een levensbedreigende complicatie tijdens de zwangerschap. HELLP is het letterwoord dat betekent Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count. Het wordt aanzien als een complicatie of een variant op pre-eclampsie.

De exacte oorzaak van het syndroom is niet gekend, maar men vermoed dat intravasculaire (=in de bloedvaten) bloedstolling het belangrijkste onderliggende probleem is.

Symptomen

HELLP ontstaat meestal tijdens het derde trimester van de zwangerschap, vaak bij vrouwen die zwangerschapshypertensie hebben (hoge bloeddruk) of gemonitord worden vanwege hoge kans op pre-eclampsie (hypertensie en hoge gehalte van eiwitten in de urine). Het kan ook ontstaan na de geboorte.

De symptomen zijn eerst vaag:

  • buikpijn of "het zuur"
  • zich slecht voelen
  • misselijkheid en braken

De symptomen worden plots erger, met hoofdpijn, troebel of dubbel zicht, tintelingen in armen en benen en eventueel ook onderhuids vocht ophouden.

In alle gevallen treedt milde tot ernstige hoge bloeddruk of hypertensie op.

De aandoening kan uiteindelijk leiden tot eclampsie met epileptische aanvallen en coma.

Andere ernstige gevolgen die kunnen worden opgemerkt zijn disseminated intravascular clothing (DIC - een ernstige aandoening waarbij bloedklonters gevormd worden in de kleine bloedvaten), nierfalen, leverfalen, bloedingen in de lever en longoedeem (vocht op de longen).

Diagnose

de diagnose is soms moeilijk te stellen door de vage symptomen in het begin van de ziekte en de verscheidenheid aan ziektetekens die kunnen optreden.

Bloedtesten zijn onontbeerlijk in het stellen van een diagnose en zullen de verhoogde leverenzymes en lage gehalte aan bloedplaatjes kunnen aantonen.

Behandeling

De enige effectieve behandeling is een snelle bevalling of keizersnede.

Een bloedtransfusie kan nodig zijn om de DIC en lage bloedplaatjes te behandelen.

Prognose

Complicaties na de bealling treden op bij 1 op 4 vrouwen. Minder dan 1% overlijdt aan de gevolgen van HELLP.De baby wordt vaak te vroeg ter wereld gebracht met een laag geboortegewicht tot gevolg. Ongeveer 1 op 10 babies overleeft de ziekte niet.