WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Hantavirus

Het hantavirus is een virus dat naar de mens verspreid kan worden door knaagdieren en komt wereldwijd voor. 

Verschillende soorten knaagdieren - zoals muizen en ratten - zijn symptoomloze dragers van het virus. Ze verspreiden het via het speeksel, de urine en de uitwerpselen. Als mensen hiermee in contact komen bestaat het risico dat ze besmet worden. Dit contact kan onrechtstreeks verlopen, bijvoorbeeld door het inademen van besmet stof.

Hantavirus wordt uiterst zelden of nooit overgedragen van mens op mens.

Het virus kwam in zomer van 2012 in het nieuws na een uitbraak bij mensen die het nationale natuurpark Yosemite park in California (de Verenigde Staten) hadden bezocht.

Symptomen

De symptomen lijken in de beginfase sterk op de symptomen van griep:

  • koorts
  • rillingen
  • spierpijn
  • misselijkheid, buikpijn, braken, diarree

Na een of twee dagen treedt beterschap op, maar enkele dagen tot weken later begint de tweede fase van de infectie met ziekteverschijnselen die snel kunnen verergeren.

Er bestaan verschillende stammen van het hantavirus. De stammen die in Europa en Azië voorkomen veroorzaken vooral nierproblemen met mogelijks nierfalen tot gevolg. De mortaliteit van deze stammen is relatief laag (minder dan 1%).

De Noord- en Zuid-Amerikaanse stammen veroorzaken vooral longklachten, met hoesten, kortademigheid en vochtophoping in de longen. Ook hartproblemen komen voor. De ziekte kent in deze gevallen een snel verloop en de symptomen kunnen levensbedreigend worden. Sterfte treedt op in ongeveer 1 op 3 gevallen.

Diagnose

Bij verdenking van Hantavirus kan de diagnose worden bevestigd door het aantonen van antistoffen in het bloed tegen het virus.

Behandeling

De patiënt met hantavirus zal gehospitaliseerd worden.

De behandeling bestaat uit ondersteunende therapie: toedienen van vocht via een infuus en zuurstof.

Antivirale medicijnen kunnen nuttig zijn bij de stammen die de nieren aantasten.

Er is geen effectieve behandeling die het virus zelf bestrijdt als de longen zijn aangetast.

Prognose

De meeste gevallen genezen mits goede en tijdige behandeling zonder blijvende schade.

In erge gevallen kan echter sterfte optreden. Bij de Amerikaanse stammen die de longen aantasten loopt die op tot 30% van de gevallen.

Sterftecijfers zijn veel lager bij de Europese stammen die de nieren aantasten.