WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Auteursrecht

Deze website kwam tot stand dankzij de inspanningen van verschillende mensen. Er werd veel zorg besteed aan de inhoud van de teksten. Er werd getracht medische termen zoveel mogelijk te vertalen naar begrijpelijke taal. Nuances die van belang zijn voor de diagnose en behandeling kunnen hierdoor verloren gaan. Onvrijwillige fouten in de teksten zijn niet uit te sluiten. Het is dan ook niet mogelijk om medische beslissingen te nemen op basis van de informatie op deze website. Raadpleeg bij twijfel steeds uw arts.

Alle informatie op deze website valt onder de wetten op het auteursrecht. Niets mag gekopieerd worden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de auteur. Inbreuken op het auteursrecht kunnen gerechtelijk vervolgd worden met eis tot schadevergoeding.