WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Symptomen

In het begin verloopt COPD in de meeste gevallen rustig. Aanwijzingen en symptomen zullen niet optreden alvorens er significante longbeschadiging is, maar eens de symptomen beginnen, verergeren ze op een typische manier in de loop van de tijd. COPD symptomen kunnen het volgende inhouden:

  • Aanhoudende hoest
  • Verhoogde slijmproductie
  • Kortademigheid, vooral bij fysische activiteiten
  • Wheezing (= piepend ademen)
  • Borstbeklemming
  • Frequente luchtwegeninfecties

Vaak weten patiënten niet dat ze een probleem hebben.

Verdere Evolutie

COPD is een zeer traag progressieve en onomkeerbare ziekte. Eénmaal men de ziekte heeft kan men er niet van genezen, men kan enkel trachten de evolutie ervan af te remmen. Daarom is het ook zo belangrijk om de ziekte zo vroeg mogelijk op te sporen. COPD patiënten zullen langzaam maar zeker meer en meer invalide worden.

Typisch voor COPD is het verschijnen van exacerbaties of plots optredende verergeringen.

Grote delen van dit artikel zijn overgenomen met toestemming van longen.org