WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Hypercholesterolemie

Een hoge cholesterol of hypercholesterolemie is in de meeste gevallen symptoomloos: men heeft geen klinische tekens van een hoog bloedcholesterolgehalte.

Het belang van een te hoge cholesterol schuilt echter in het risico dat het met zich meebrengt: hoge cholesterol vergroot enorm het voorkomen op cardiovasculaire aandoeningen zoals hartinfarct en beroerte.

Dit risico wordt ook verhoogd door andere veel voorkomende aandoeningen en leefgewoontes, zoals oa. hoge bloeddruk, diabetes, obesitas (overgewicht), roken en alcohol.

Atherothrombose

Indien de LDL cholesterol verhoogd is kan het zich afzetten aan de binnenkant van de bloedvaten en beschadiging van de vaatwand tot gevolg. Op deze plaques kunnen zich ook bloedplaatjes hechten met een klontervorming aan de binnenkant van de bloedvaten tot gevolg.

Dit fenomeen noemt men atherotrombose, arteriosclerose of atherosclerose.

Het gevaar van atherothrombose is dat de bloedtoevoer naar de organen kan afgesloten worden. Dit kan gebeuren door een dusdanige verdikking van de atherothrombotische plaque dat er geen bloedtoevoer meer mogelijk is: een trombose.

Anderzijds kan er een stuk van de plaque afbreken en meegevoerd worden met de bloedsomloop. In een kleiner bloedvat kan dit embool vastlopen met verstopping van het bloedvat tot gevolg.

Zowel een trombose als een infarct kunnen dus de zuurstofaanvoer naar de weefsels stoppen met weefselverval tot gevolg. Er zijn 3 belangrijke aandoeningen die kunnen optreden ten gevolge van een atherotrombose.

Hartinfarct

Het hart is één van de meest doorbloede organen in het menselijke lichaam. Indien de bloedvaten die het hart bevloeien (de coronairen) dichtslibben kan een deel van het hart zonder zuurstof komen met afsterven van hartcellen tot gevolg. Dit hartinfarct kan zeer ernstige gevolgen hebben of fataal zijn.

Soms komt het voor dat de coronairen niet volledig dichtzitten, maar toch de bloedvloei belemmeren. Bij stress of inspanning kan de zuurstoftoevoer tekort schieten met intense pijnen in de borst tot gevolg. Dit noemt men angor of angina pectoris.

Beroerte

De hersenen krijgen 20% van de bloedtoevoer ondanks ze slechts een kleine fractie van het totale gewicht uitmaken. Indien een bloedvat naar de hersenen verstopt raakt, zullen er direct neurologische uitvalverschijnselen optreden. Zowel verlamming, geheugenverlies, bizarre gedragingen, verlies van het vermogen tot spreken, doofheid, blindheid,.... kunnen optreden.

Naargelang de ernst zullen deze symptomen uitgebreid zijn dan wel licht.

Indien de verstopping slechts tijdelijk is kunnen de symptomen binnen het uur overgaan. Men spreekt dan van een TIA (Transient Ischemic Attack). Indien de verstopping te lang duurt zullen de hersencellen afsterven met permanente invaliditeit tot gevolg.

Perifeer Vaatlijden

Indien de verstopping gebeurt thv de bloedvaten die de benen bevloeien kunnen symptomen thv de onderste ledematen optreden.

Indien de bloedtoevoer wordt afgesneden treedt een verzuring van de spieren op. De patiënt zal niet meer kunnen stappen en moet stilstaan tot de verzuring overgaat.

Dit is de fameuze etalageziekte of perifeer arterieel lijden.

Bij mannen kan deze ziekte gepaard gaan met erectiestoornissen.

Deze ziekte evolueert met een steeds ergere verstopping tot gevolg. Uiteindelijk zal men in veel gevallen moeten overgaan tot een amputatie van het been.

extad/healthmonitor.eu