WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Cauda Equina Syndroom

Het ruggenmerg bestaat uit zenuwen die van de hersenen naar het lichaam lopen door de ruggenwervels. Aan de 1ste of 2de lendenwervel waaieren de zenuwen van het ruggenmerg uit naar de zenuwkanalen van de lager gelegen wervels. Dit heeft het uitzicht van een paardenstaart, in het Latijn: cauda equina.

Het cauda equina syndroom ontstaat als de zenuwen van de cauda equina ingeklemd worden. De oorzaak hiervan kan zijn:

  • trauma - verwonding: bv. door een discus hernia (uitpuilende tussenwervelschijf), maar ook na een lumbale punctie voor een onderzoek van het ruggenmergvocht
  • tumoren
  • artrose van de rug
  • sommige ontstekingsziektes (ziekte van Paget, sarcoidose, spomndylitis...)

Symtpomen

De meeste symptomen bij het cauda enquina syndroom zijn: lage rugpijn die al dan niet uitstraalt naar de benen, een verzwakking of verlamming van de benen, gevoelloosheid in de benen, gevoelloze bekkenstreek, verstoorde ontlasting en problemen met het plassen, zoals urine retentie (niet volledig leeg kunnen plassen) en incontinentie.

Diagnose

Als het klinisch onderzoek cauda equina syndroom doet vermoeden zal de diagnose worden bevestigd met beeldvormende technieken al dan niet met contraststoffen, zoals radiografie, CT scan, MRI scan.

Behandeling

De behandeling zal er in de eerste plaats in bestaan de oorzaak weg te nemen. Vaak gebeurt dit operatief.
Acute symptomen zullen een snelle interventie vereisen.

Prognose

De prognose van cauda equina syndroom is sterk afhankelijk van de ernst en de duurtijd van de zenuwcompressie.

Door de compressie kunnen zenuwen afsterven en kan de schade blijvend zijn.

Ongeveer de helft van de patiënten heeft blijvend urine retentie.