WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Cardiologie

Het niet invasieve cardiovasculaire onderzoek beslaat verschillende domeinen. Het is onze bedoeling de geschiedenis in te duiken om na te gaan wanneer en door wie al deze onderzoeken werden uitgevonden en toegepast.

Polsslagmeting

Hiervoor worden meerdere namen gebruikt: polsslag, pols of pulsus. Het kloppen in de slagaders, de voortstuwing van het bloed door het hart, wordt gepalpeerd via wijs- en middenvinger samen en soms wordt ook de ringvinger daaraan toegevoegd. Deze pulsen geven informatie over de snelheid, de kracht en de regelmaat waarmee het hart het bloed rondpompt in het lichaam en kan een idee geven over de vulling van de bloedvaten. Het best wordt gepalpeerd ter hoogte van de pols, vandaar de benaming. Verlies aan polsslag wordt "asphyxie" genoemd.

Bloeddrukmeting

Bloeddruk is uniek in het menselijk psycho-fysiologisch onderzoek. In tegenstelling tot de meeste fysiologische onderzoeken, wordt de bloeddruk meestal indirect gemeten, eerder intermittent dan continu en met een enorme verscheidenheid aan methodes en instrumenten. Omwille van zijn klinische en biologische betekenis is de bloeddruk één van de meest uitgevoerde en onderzochte fysiologische functies.
De bloeddruk is de druk van de bloedvloeistof in de slagaders. Hij wordt via drie getallen weergegeven: de systolische druk of bovendruk, de diastolische druk of onderdruk en de gemiddelde druk. De gemeten getallen geven de druk weer in millimeter kwikdruk (mmHg). Bovendien wordt in moderne toestellen ook de hartslag genoteerd.

Electrocardiogram

Een elektrocardiogram of ECG is de registratie van de elektrische activiteit van de hartspier. Het aan de buitenkant van het lichaam afgeleide ECG is een tijdsregistratie van de resulterende som van alle afzonderlijke potentialen van alle hartspiercellen samen. De gemeten elektrische spanning is in de orde van 1 millivolt en dus is gevoelige apparatuur noodzakelijk. Ook moet de patiënt volledig stilliggen om de meting niet te verstoren door andere spieractiviteit. Uit een ECG kan heel wat informatie verkregen worden over de werking van de hartspier, vooral bij ritmestoornissen. Over de pompwerking van het hart geeft het alleen op indirecte wijze informatie. Bij een zuurstoftekort van de hartspier zijn karakteristieke afwijkingen zichtbaar.

Inspannings-ECG

Een inspannings-ECG, ook wel fietstest of looptest genoemd is een elektrocardiogram dat afgenomen wordt terwijl de patiënt lichamelijke inspanning verricht. Het doel hiervan is om hartstoornissen op te sporen, die uitgelokt worden door inspanning of die daardoor verergeren. Meestal gaat het om ischemie (zuurstoftekort door onvoldoende doorbloeding), maar soms ook om hartritmestoornissen. Meestal wordt er op een ergometer gefietst (een hometrainer die nauwkeurig instelbaar is op geijkte vermogens), soms gebruikt men een loopband die men sneller en steiler kan kan instellen.

Ergo-spirometrie

Ergospirometrie is een diagnostische procedure die continu de ademhaling en het gasmetabolisme meet tijdens een inspanning. Hierdoor kan men de functionele en inspanningscapaciteit bepalen van het cardiopulmonale systeem en van het cardiopulmonale metabolisme. Ergospirometrie bestaat uit de twee componenten spirometrie en ergometrie. Ergospirometrie is een inspanningsonderzoek met behulp van een fiets of loopband, waarbij men, via het ademen in een speciaal daarvoor bestemd masker, de O2-consumptie en de CO2-productie meet. Meestal wordt gelijktijdig ook een inspannings-ECG afgenomen. Het onderzoek kan de oorzaak aantonen van een verminderd prestatievermogen of van een toegenomen kortademigheid bij inspanningen. In wetenschappelijke termen spreekt men vaak ook over het basale metabolisme-onderzoek. Als we ademen absorberen de longen zuurstof uit de omgevingslucht, die dan via het bloed naar alle delen van het lichaam wordt vervoerd. Met de beschikbare proteïnen, vetten en koolhydraten produceren de zuurstofmoleculen koolstofdioxide en water. Tijdens deze oxidatie wordt warmte geproduceerd.

Doppleronderzoek

Het akoestisch Doppler-effect wordt gebruikt bij een perifeer vasculair onderzoek, waarbij men met ultrasoon geluid de snelheid van het bloed waarneemt in de aderen. Een andere toepassing is de ultrasone beeldvorming.

 • Periode voor Christus
  Chronologische geschiedenis van het niet-invasieve cardiovasculaire onderzoek
 • 1-1000
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek: 1-1000
 • 1001-1399
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek: 1001-1399
 • 1400-1549
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek:1400-1549
 • 1550-1574
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek: 1550-1574
 • 1575-1599
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek:1575-1599
 • 1600-1624
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek: 1600-1624
 • 1625-1649
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek: 1625-1649
 • 1650-1659
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek:1650-1659
 • 1660-1669
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek: 1660-1669
 • 1670-1699
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek: 1670-1699
 • 1700-1724
  Geschiedenis Cardiologisch Onderzoek: 1700-1724
 • 1725-1749
  Geschiedenis Cardiologisch Onderzoek: 1725-1749
 • 1750-1774
  Geschiedenis Cardiologisch Onderzoek:1750-1774
 • 1775-1799
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek: 1775-1799
 • 1800-1809
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek: 1800-1809
 • 1810-1819
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek:1810-1819
 • 1820-1824
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek:1820-1824
 • 1825-1829
  Geschiedenis Cardiologisch Onderzoek: 1825-1829
 • 1830-1834
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek: 1830-1834
 • 1835-1839
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek: 1835-1839
 • 1840-1844
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek: 1840-1844
 • 1845-1849
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek: 1845-1849
 • 1850-1854
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek: 1850-1854
 • 1855-1859
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek: 1855-1859
 • 1860-1864
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek: 1860-1864
 • 1865-1869
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek: 1865-1869
 • 1870-1874
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek: 1870-1874
 • 1875-1879
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek: 1875-1879
 • 1880-1884
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek: 1880-1884
 • 1885-1889
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek: 1885-1889
 • 1890-1894
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek: 1890-1894
 • 1895
  Geschiedenis Cardiologisch Onderzoek 1895
 • 1896
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek: 1896
 • 1897
  Geschiedenis Cardiologisch onderzoek: 1897