WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1920-1929

1922

De Amerikaanse biochemicus Donald van Slyke (1883-1971) combineerde de chemische en de vacuümprincipes van de gasexpulsie van bloed en gebruikte ze in zijn manometer.

1922

Nadat de Duitse chemicus Walther Nernst (1864-1941) naar Göttingen verhuisde, ontdekte zijn assistent Heinrich Danneel (1867-1942) de reactie van zuurstof met een negatief geladen metaal (kathode), de basis van de zuurstofpolarografie, later verder ontwikkeld door Jaroslav Heyrovsky (1890-1967), een Tsjechische wetenschapper uit Praag.

Heyrovsky, J. 1922. Electrolysis with the dropping mercury electrode. Chemicke. Listy. 16: 256-304

1924

Voor de introductie van elektrochemische analysemethoden in het midden van de jaren 1900, hing de meting van zuurstof en koolstofdioxide in het bloed af van vacuümextractie, gewoonlijk in combinatie met verzuring om de aanwezige koolstofdioxide vrij te maken en chemische wijziging van oxihemoglobine om de zuurstof vrij te maken. De bevrijde gassen werden volumetrisch gekwantificeerd tot de Amerikaanse biochemicus Donald van Slyke (1883-1971) een meer precieze manometermethode ontwikkelde, die in de bloedgasanalyse gedurende meer dan een kwart eeuw de gouden standaard werd.

1925

De eerste glazen bloed-pH-elektrode, specifiek ontwikkeld om de koolstofdioxide in de solutie te houden, werd in Londen ontwikkeld door de Britse chemicus Phyllis T. Kerridge (1902-1940).

1925

De in Tsjechoslowakije geboren Britse chemlcus en radioloog Javoslav Heyrovsky (1890-1967) gebruikte de 'druppende-kwik-elektrode-polarografie'.

1928

De Britse fysioloog Lawrence Henderson (1878-1942) herschreef de wetten van de massa-actie voor zwakke zuren en hun zouten. In het geval van koolstofdioxide definieerde hij de scheidingsconstante k als de waterstofionenconcentratie waarvan de helft van de koolzuur gescheiden wordt: k = [H+][HCO3 ]/[H2CO3]. Als we aannemen dat alle opgeloste koolstofdioxide koolzuur was, werd de gemeenschappelijke deler SPCO2, waar S de oplosbaarheid van koolstofdioxide is in mM/mm Hg.

Henderson, L. J. 1928. Blood. Yale University Press, New Haven.

1929

De Amerikaanse fysioloog Glen Allan Millikan (1906-1947), die in Cambridge studeerde, registreerde optisch de snelheid van de combinatie van zuurstof met licht, waarbij hij paarse en gele filters gebruikte.