WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Bipolaire Stoornis

Een bipolaire stoornis is ook gekend onder de naam manisch-depressieve stoornis. Iemand die manisch depressief is heeft last van extreme stemmingswisselingen met afwisselend manische periodes en depressieve periodes. Tussen deze uitersten kunnen normale stemmingen voorkomen.

Een bipolaire stoornis uit zich voor het eerst tijdens of na de puberteit, meestal in de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar.

De ziekte wordt veroorzaakt door een combinatie van genetische factoren en omgevingsfactoren.

Symptomen

Mensen met een bipolaire stoornis hebben last van extreme gemoedstoestanden die het normaal functioneren bemoeilijken. Verschillende gemoedstoestanden wisselen elkaar af, met tussenin vaak normale periodes.

Typisch zijn het voorkomen van manische episodes die zich uiten in overmatige vreugde, creativiteit (veel beroemde artiesten zijn bipolair), opwinding, hyperactiviteit, boosheid, aggressie, euforie en impulsiviteit. Er is een sterke ongeremdheid en een vergroot gevoel van eigenwaarde.

Men slaapt weinig, is snel afgeleid, springt van de hak op de tak, heeft een hoog libido, neemt ondoordachte beslissingen en heeft fantastische ideeŰn en het gevoel uitverkoren te zijn voor grootse dingen.

In erge gevallen treden psychosen op met hallucinaties en waanbeelden. Het contact met de werkelijk is dan verloren.

Hypomane episodes zijn een lichte vorm van manische episode zonder psychose.

De manische episodes worden afgewisseld met depressieve episodes waarin men zeer diep zit en su´cidaal kan zijn.

Deze periodes van extreme stemmingen komen meestal 1 keer om de 1 of 2 jaar voor. Soms komen ze meer dan 4 keer per jaar voor en dan spreekt men van rapid cycling.

Behandeling

De behandeling bestaat uit psychotherapie en het innemen van medicijnen die de stemmingswisselingen onderdrukken, zoals lithium.

Mits tijdige herkenning van de ziekte en goede behandeling is de prognose relatief goed.

Meer informatie over bipolaire stoornis.
extad/bloeddrukmeter.be

Bereken Je BMI

Geef je lengte en gewicht:
cm
kg