WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Bewegingsziekte

Bewegingsziekte of reisziekte is een verschijnsel dat zich voordoet wanneer de signalen van het evenwichtsorgaan in ons lichaam en hetgeen we waarnemen niet met elkaar in overeenstemming zijn. Bewegingsziekte treedt op als het evenwichtsorgaan signalen krijgt dat het lichaam in beweging is, terwijl de ogen het signaal krijgen dat het lichaam niet in beweging is. Afhankelijk van het gebruikte vervoermiddel spreekt men van wagenziekte, zeeziekte of luchtziekte.

De meest voorkomende symptomen bij wagenziekte zijn misselijkheid, braken, bleek zien en zweten.

Remedies tegen Bewegingsziekte

  • De beste remedie is zelf het stuur overnemen. Je wordt op die manier gedwongen om je beter op de horizon te oriënteren en te anticiperen op komende bewegingen. Door dit te doen nemen de tegenstrijdige signalen tussen wat het evenwichtsorgaan 'voelt', en dat wat je ogen waarnemen sterk af.
  • Ga vooraan in de wagen zitten en focus je op de horizon.
  • Niet roken in de wagen !!
  • Indien uw kinderen wagenziek worden dan zijn regelmatig stoppen en zorgen voor toevoer van frisse lucht de beste remedies.
  • Eet daarom een lichte maaltijd (geen vette of zure dingen en geen frisdrank) voordat jullie vertrekken.
  • 's Nachts rijden, is ook zeer effectief. Kinderen zullen sneller in slaap vallen en krijgen geen tegenstrijdige impulsen van buiten.
  • Lees niet en speel geen computerspelletjes in de wagen.
  • Indien niets helpt, kun je nog steeds opteren voor een pilletje tegen reisziekte. De pilletjes hebben een dubbele werking: ze zorgen ervoor dat het evenwichtssysteem minder gevoelig is. Daarnaast ze bevatten ook iets tegen misselijkheid en braken. Je neemt de pillen het best een uur voor vertrek in. Op die manier ben je vrij goed beschermd tegen wagenziekte.

Dit artikel werd met toestemming van de auteurs gebaseerd op het artikel over wagenziekte op huis-tuin-keukentips.