WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Behandeling en Preventie

De behandeling van griep bestaat uit bedrust, voldoende vochtinname en pijnstillers.

Roken en alcohol zijn te vermijden.

Bij het optreden van kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden, pijn in de borst, duizeligheid en ernstig aanhoudend braken zoekt men best zo snel mogelijk een arts op.

Er bestaan enkele antivirale medicijnen (oa. het bekende Tamiflu) die kunnen toegediend worden indien complicaties optreden.

Er zijn echter al stammen van het griepvirus ontdekt die resistent zijn tegen deze medicijnen.

Preventie

Er bestaan vaccins tegen het griepvirus.

Aan mensen die tot een risicogroep behoren wordt aangeraden om zich jaarlijks te laten vaccineren.Tot de risicogroepen behoren:

  • mensen ouder dan 60 jaar
  • hartpatiënten
  • patiënten met COPD, emfyseem of astma
  • mensen met hiv
  • na beenmergtransplantatie
  • mensen met een verminderde immuniteit, bv mensen met HIV
  • nierpatiënten

Het grote probleem met de griepvaccins is dat er zoveel verschillende stammen bestaan en het niet mogelijk is om exact te weten welke stam dit jaar een epidemie zal veroorzaken.Vaccinatie tegen de verkeerde stam levert geen immuniteit op.

Meestal kunnen de wetenschappers van de Wereldgezondheidsorganisatie een goede inschatting maken van de stammen die elk jaar zullen uitbreken, maar soms is de inschatting verkeerd en bieden de vaccins geen goede bescherming.