WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Astma

Astma is een ontstekingsziekte van de luchtwegen. Astma ontstaat als de bronchiolen of luchtbuisjes, die lucht van de mond en neus naar de longblaasjes of alveolen sturen, ontsteken en daardoor vernauwen.

De spieren rond de bronchiolen spannen ook aan wat een verdere vernauwing van de luchtwegen veroorzaakt. Tevens gaat er veel slijm vrijkomen in de luchtwegen waardoor de doorgang nog nauwer wordt.

astma

Deze ontsteking kan zeer snel en soms hevig optreden. Dit noemt men een astma aanval.

In sommige gevallen wordt een astma aanval levensbedreigend omdat de luchtwegen dermate vernauwen dat er onvoldoende zuurstof naar de alveolen kan.

Astma is een chronische ziekte die gelukkig goed behandeld kan worden.

Indien de ziekte goed kan gecontroleerd worden is het in de meeste gevallen perfect mogelijk om een normaal leven te leiden met astma.

Astma is de meest voorkomende chronische (=langdurige) ziekte bij kinderen. Jammer genoeg komt de ziekte steeds vaker voor. De reden hiervoor is niet exact gekend, maar mogelijks speelt luchtvervuiling een rol.

astma prevalentie

 • Oorzaken
  Astma wordt veroorzaakt door een aantal factoren
 • Symptomen
  Astma kan een aantal ziektetekens geven aan de luchtwegen
 • Indeling
  Gina guidelines - 4 classificaties voor astma
 • Diagnose
  De diagnose astma wordt gesteld mbv spirometrie
 • Behandeling
  Vaak gebruikte medicatie voor de behandeling van astma
 • Preventie
  Het voorkomen van astma aanvallen
 • Astma Zelftest
  De astma zelftest peilt naar symptomen die kunnen wijzen op astma. Indien je symptomen hebt die op astma kunnen wijzen kan je best naar een arts gaan voor nazicht.

meer info over longen en longziektes