WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Asbestziektes

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Asbest is een delfstof die voornamelijk uit Rusland, Canada en Zuid-Amerika wordt gewonnen.

Asbest wordt al sinds de oudheid gebruikt. Tot de jaren '80 van vorige eeuw werd het vaak gebruikt als isolatiemateriaal en omwille van zijn brandwerende eigenschappen.

Asbest werd vaak gebruikt in bouwwerken in de vorm van asbestcement (onder meer in de vorm van golfplaten, rioolbuizen, schoorsteenpijpen, dakpannen), spuitasbest (als isolatiemateriaal in gebouwen), asbest isolatie en in remblokken.

Een belangrijke en beruchte fabrikant van asbestprodukten is Eternit.

Effecten van Asbest op de Gezondheid

In gebonden toestand is er geen gevaar, maar asbest kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken bij het vrijkomen van microscopisch kleine asbestvezels bij het manipuleren van het materiaal.

Vooral bij het verwijderen van asbest (bijvoorbeeld uit gebouwen) komen deze vezels vrij en worden ze gemakkelijk ingeademd.

Ingeademde asbestvezels kunnen opgenomen worden door witte bloeddcellen als ze klein genoeg zijn. Grotere vezels kunnen gaan migreren in het lichaam, onder meer doorheen de lymfebanen. De asbestvezels kunnen zo terechtkomen in alle lichaamsweefsels en daar problemen veroorzaken.

Omwille van de gezondheidsrisico's die ermee verbonden zijn, is er een strikte regelgeving rond het gebruik van asbest.

Asbestblootstelling komt vaak voor op de werkvloer. De ziektes die uit asbestblootstelling kunnen optreden worden dan ook vaak als beroepsgebonden ziektes beschouwd.

Vaak voorkomende asbestziektes zijn:

  • Asbestose
    Asbestose, een longziekte veroorzaakt door het inademen van asbestvezels
  • Mesothelioom
    Ziektes tgv asbest: Mesothelioma - kanker van het longvlies