WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Apenpokken

Apenpokken of monkeypox is een ziekte die wordt veroorzaakt door het apenpokkenvirus en die vaak in West- en Midden-Afrika voorkomt. Apenpokken is een ziekte die voorkomt bij apen, maar die ook kan overgaan van apen op mensen en kan verspreiden tussen mensen onderling.

Het apenpokkenvirus is nauw verwant aan het pokkenvirus (variola) en men onderscheid 2 varianten: een West-Afrikaanse en een Congolese variant. Deze laatste lijkt ergere symptomen te veroorzaken.

In mei 2022 begon een uitbraak van de West-Afrikaanse apenpokken in West-Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië met tot op heden bijna 6.000 gerapporteerde ziektegevallen.

Symptomen

apenpokken

De ziekte verloopt bij mensen eerder mild. Na de infectie treden eerst griepachtige symptomen op, zoals koorts, hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid.

In tegenstelling tot de klassieke pokken ziet men bij apenpokken gezwollen lymfeklieren.

Enkele dagen na de start van de ziektetekens beginnen de typische huidletsels: eerst kleine plekken die zich vullen met vloeistof en zo bultjes vormen. Er ontstaat etter en de bultjes barsten open en vormen korstjes.

De symptomen lijken zeer sterk op de klassieke en dodelijke (mensen)pokken, een ziekte die gelukkig is uitgeroeid dankzij vaccinatie.

2 tot 4 weken na de start van de symptomen treedt spontaan herstel op.

De huidletsels kunnen blijvende donkere littekens nalaten.

In zeldzame gevallen kan de ziekte dodelijk zijn. De gerapporteerde sterftecijfers uit Afrika variëren tussen 3 en meer dan 10%, maar lijken een grote overschatting te zijn van de werkelijke sterftecijfers, naar alle waarschijnlijkheid omdat de ziekte meestal niet wordt gerapporteerd indien er enkel milde symptomen zijn. Vooral bij kinderen en mensen met een verminderde immuniteit (bijvoorbeeld door AIDS) lijkt de ziekte dodelijker te zijn.

Tijdens de uitbraak van apenpokken in het Westen in 2022 werden op bijna 6000 bevestigde gevallen slechts 1 sterftegeval gerapporteerd van een persoon met een verminderde immuniteit.

Diagnose

Apenpokken lijkt op andere huidziektes zoals waterpokken, mazelen, syfilis, schurft en bacteriële huidinfecties.

De diagnose wordt gesteld met een PCR test van de huidletsels.

Behandeling

De behandeling van apenpokken bestaat uit het toedienen van antivirale medicijnen in combinatie met een ondersteunende behandeling met koortsremmende medicijnen.

Preventie

Het pokkenvaccin dat het pokkenvirus bij mensen heeft uitgeroeid is ook effectief tegen het apenpokkenvirus.