WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Allergieën en Astma

Wat hebben allergieën en astma gemeen buiten het feit dat ze iemand ellendig kunnen doen voelen? Veel, gezien blijkt dat allergieën en astma dikwijls samen kunnen voorkomen. Bovendien is allergisch astma het meest voorkomende astmatype.

Indien men zowel allergieën als astma heeft zijn het dezelfde substanties die de allergiesymptomen kunnen uitlokken en die de luchtwegen ontsteken wat leidt tot astmasymptomen zoals kortademigheid, wheezing (= piepend ademen) en borstbeklemming.

Bij heel wat mensen met astma, worden de astmasymptomen uitgelokt door een allergie op substanties meegevoerd door de lucht, zoals pollen, huisstofmijten of huidschilfertjes van dieren. Bij sommige mensen kunnen huid- of voedselallergieën dan weer astmasymptomen veroorzaken.

Hoe veroorzaakt een allergische reactie astmasymptomen?

Een allergische respons tast op dezelfde manier de binnenbekleding van neus en luchtwegen aan. Symptomen treden op wanneer de antilichamen in het bloed blootgesteld worden aan een allergie veroorzakende substantie (allergeen). Deze antilichamen kunnen allergiesymptomen uitlokken zoals neusverstopping, jeukende ogen of een huidreactie en bij de meesten een ontsteking van de luchtwegen geassocieerd met astma.

Als het immuunsysteem bijvoorbeeld allergische antilichamen produceert wanneer men is blootgesteld aan katten, betekent dit dat men een kattenallergie heeft. Proteïnen in kattenpels of huidschilfertjes van katten lokken het loslaten van chemische producten uit die een ontsteking en zwelling van de binnenbekleding van de neus kan veroorzaken. Indien men allergisch astma heeft, kan de reactie op kattenpels of huidschilfertjes van de kat er eveneens oorzaak van zijn dat de lagere luchtwegen ontstoken worden, waarbij astmasymptomen uitgelokt worden.

Kan het behandelen van allergieën astma voorkomen?

Sommige allergiebehandelingen kunnen de astmasymptomen verminderen. Een type allergiebehandeling, allergieshots genoemd (immunotherapie) kan helpen bij de behandeling van astma door het gradueel verminderen van de respons van het immuunsysteem op allergenen die astmasymptomen veroorzaken.

Bij allergisch astma kan het vermijden van de allergische substanties die de symptomen uitlokken astma verminderen en in enkele gevallen zelfs volledig controleren.

Worden allergieën en astma verschillend behandeld?

Sommige medicamenten werken zowel op allergieën als op astma, maar het kan zijn dat ze verschillend moeten ingenomen worden. Corticosteroïden bijvoorbeeld worden als spray in de neus gebruikt om de hooikoortsontsteking te verminderen. Corticosteroïde crèmes worden op de huid aangebracht om de ontsteking bij een allergische huidreactie te verminderen. Geïnhaleerde corticosteroïden die ingeademd worden in de longen via een inhaler, verminderen de ontsteking van de bronchiale buizen veroorzaakt door astma.

Het innemen van een pil wordt gebruikt om symptomen te behandelen die zowel door allergieën als door astma veroorzaakt werden.

Bepaalde medicamenten zijn duidelijk effectiever voor een bepaalde aandoening dan andere. Antihistamines bijvoorbeeld worden gewoonlijk gebruikt om hooikoorts te behandelen, maar helpen weinig bij de behandeling van astma. Bronchodilaterende inhalers die de luchtwegen openen vormen een groot deel van de behandeling van astma maar worden niet gebruikt om hooikoorts te behandelen,

Wie is een risico patiënt voor allergisch astma?

Een familiale voorgeschiedenis van allergieën is een groot risico op allergisch astma. Hooikoorts of andere allergieën zijn andere risicofactoren. Meer dan één op vier mensen met hooikoorts ontwikkelt astma.

Wordt elk astma door allergieën veroorzaakt?

Hoewel allergisch astma de meest voorkomende vorm van astma is, zijn er ook andere vormen en uitlokkers van astma, met inbegrip van inspanningsgebonden astma en niet allergisch astma uitgelokt door infecties of koude lucht of ‘gastroesophagale reflux ziekte’ (GERD). Bij sommige mensen wordt astma uitgelokt door meer dan één type van uitlokker.

Hou de symptomen onder controle

Bij vervelende allergie- en astmasymptomen bespreekt men best de behandeling met zijn arts, Het herkennen van de verwantschap tussen het immuunsysteem van het lichaam en de reactie van de luchtwegen heeft geleid tot een verbeterde behandeling van astmasymptomen.

Het kennen van de uitlokkers, stappen ondernemen om ze te vermijden en samenwerken met de behandelende arts om de juiste behandeling te vinden voor het beheersen van de syptomen, zal helpen bij het controleren van zowel allergie als astmasymptomen.