WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Inleiding

Obesitas is een chronische, multifactoriële ziekte met genetische, millieugebonden, psycho-sociale, biologische, neurologische en culturele oorzaken die te wijten is aan overmatig adipositas (zwaarlijvigheid). Obesitas wordt gedefinieerd als het lichaamsgewicht 20% hoger is dan het ideale lichaamsgewicht (IBW) of een body mass index (BMI) van 30 kg tot 35 kg/.

In 1991 definieerde het National Institutes ofHealth morbide obesitas als een BMI groter dan 35 kg/ met ernstige aan obesitas gerelateerde co-morbiditeit, of een BMI groter dan 40 kg/ zonder co-morbiditeit.

Obesitas wordt erkend als een epidemische ziekte, met levensbedreigende co-morbiditeit, zoals diabetes, hypertensie, slaap-apneu, dyslipidemie en venostasis wat resulteert in een verhoogd risico op premature dood.

Gewichtsverlies kan op verschillende manieren: dieet, geneesmiddelen, beweging en chirurgische ingrepen.

Er bestaan meerdere chirurgische technieken, die bariatrische heelkunde worden genoemd en die onderverdeeld zijn in twee types:

Restrictieve ingrepen beperken de voedselopname:

  • Er wordt een maagband geplaatst om zonder hongergevoel de hoeveelheid in te nemen voedsel te beperken.

  • Er wordt een maagballon geplaatst om vlugger voldaan te zijn. Moet echter na zes maanden verwijderd worden.

  • Sleeve resectie is een laparascopisch verwijderen van een deel van de maag.

Malabsorptietechnieken verhinderen de voedselopname in de darmen:

  • Gastric bypass waarbij de maag verkleind wordt met nietjes

  • Scopinaro of bilopancreatische derivatie (BPD) is een soort bypass-operatie van de dunne darm die een groot stuk wordt ingekort en waarvan het resterende, niet functionele darmgedeelte via een Y-vorm opnieuw op de tot 1/3 van het volume verkleinde maag wordt aangesloten.

  • Duodenale switch waarbij de maag verkleind wordt.